Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Δράσεις για την Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας

Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας», στα Χανιά γίνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις:
-Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 10 το πρωί, 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Παρουσίαση για τη «Βιοποικιλότητα» στην Α’ και Β’ τάξη από την Μελίττα Λαζαράτου της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων.
-Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 8.10’ το πρωί, 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Παρουσίαση με θέμα τη «Βιοποικιλότητα» σε όλες τις τάξεις του σχολείου, χωρισμένες σε ομάδες, διαδοχικά, από τη Μελίττα Λαζαράτου της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων.
-Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010: Ξενάγηση τμημάτων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων στη Δεξαμενή στον Άη Γιάννη με στόχο την ευαισθητοποίηση κι εξοικονόμηση νερού, από τον υπεύθυνο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) Μιχάλη Ζουμαδάκη. Στη συνέχεια επίσκεψη στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου που βρίσκεται δίπλα.
-Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010: 10 το πρωί, παρουσίαση οπτικού υλικού (αφισών) του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP) στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων (Ε’ τάξη) με θέμα «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Χανίων Φώτη Ποντικάκη.
-Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010: Παρουσίαση για με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση» στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων (όλο το σχολείο χωρισμένο σε 3 ομάδες, διαδοχικά), από τον Μανώλη Βαρδάκη, Υπεύθυνο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).