Επίσκεψη σε ΚΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις επισκέψεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), η αίτηση όπως και το προηγούμενο έτος θα υποβάλλεται από έναν επιμορφωμένο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εκπαιδευτικό. Σας αποστέλλουμε τον τύπο της αίτησης την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να επισκεφθεί κάποιο ΚΠΕ. Σε περίπτωση που κάποιος  έχει ήδη συμπληρώσει την αίτηση να την αντικαταστήσει με τη συνημμένη.

                                   Για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΠΕ  για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία  ανήκει το ΚΠΕ. Μετά την έγκριση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων οφείλει βάσει του καθηκοντολογίου του,  να αποστείλει σε κάθε ΚΠΕ κατάσταση των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους  οι οποίοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το ΚΠΕ.

                    Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι η προηγούμενη επιμόρφωση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού από την ομάδα των εκπαιδευτικών-συνοδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η επιμόρφωση  πιστοποιείται  από  τον  Υπεύθυνο  Π.Ε.  ή τον Υπεύθυνο  Σχ.Δρ. ή από βεβαιώσειςσεμιναρίων τα οποία έχει παρακολουθήσει ο εκπαιδευτικός σε διάφορα ΚΠΕ.  Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχ.Δρ. καθώς και τα ΚΠΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία πιστοποίησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων με τα ονόματα των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν λάβει μέρος  στις επιμορφώσεις. Η βάση δεδομένων θα επικαιροποιείται διαρκώς.

   Επιπλέον προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Οι Υπεύθυνοι θα φροντίζουν ώστε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταθέτουν αίτηση να εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

   Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει είναι μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία  (1) εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).

                   Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων μέχρι τις 29-11-2013. Οι  Υπεύθυνοι  θα στείλουν  τις  αιτήσεις  και  συγκεντρωτικά  τα  ονόματα  των  εκπαιδευτικών  καθώς  και των  αντίστοιχων  σχολείων στα ΚΠΕ  μέχρι  τις  16/12/2013. Τα  ΚΠΕ θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους καταλόγους με τα ονόματα των εκπαιδευτικών καθώς και των σχολείων τα οποία έχουν προγραμματίσει να επισκεφθούν το ΚΠΕ, ώστε οι Υπεύθυνοι να γνωρίζουν  ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν από την περιφέρειά τους. Δεν διακινείται κανένα έγγραφο των ΚΠΕ προς τα σχολεία παρά μόνο μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

 Για τα σχολεία τα οποία θα επισκεφτούν τα ΚΠΕ πρέπει να σταλούν τα στοιχεία τους σε ένα  πίνακα ανά  ΚΠΕ, ο οποίος θα έχει τις εξής στήλες:            
Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί
Σχολική Μονάδα
Τίτλος Προγράμματος Σχολικής Μονάδας
Τίτλος Προγράμματος ΚΠΕ που ζητούν να παρακολουθήσουν
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού με επιμόρφωση
Αριθμός Μαθητών
Διάρκεια Προγράμματος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Τα ΚΠΕ θα καλούν σχολεία από τον πίνακα ανάλογα με τη σχέση που έχουν τα προγράμματά τους με τα προγράμματα των ΚΠΕ καθώς και τα σχολεία  τα οποία ανήκουν σε Δίκτυα στα οποία μετέχει το ΚΠΕ είτε ως συντονιστικό είτε ως συνεργαζόμενο.
            Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων οφείλουν να συνεργάζονται  με το κάθε ΚΠΕ για την καλύτερη συμμετοχή των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους.
            Θεωρείται δεδομένος ο σωστός τρόπος επικοινωνίας αμφοτέρων για να υπάρχει καλή συνεργασία.
            Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων να αποστείλουν το συγκεκριμένο πίνακα στα ΚΠΕ μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013.

Οι επισκέψεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους για τα  Γυμνάσια θα σταματούν  15 ημέρες πριν τις εξετάσεις ενώ για τα Λύκεια μια εβδομάδα πριν το Πάσχα. Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία  θα πραγματοποιούν επισκέψεις μέχρι και 10 Ιουνίου. Εκπρόθεσμες καταστάσεις από τους Υπευθύνους ή μεμονωμένες αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς δεν θα γίνονται δεκτές από τα ΚΠΕ.

                   Όσον αφορά στα επιμορφωτικά σεμινάρια, το κάθε ΚΠΕ δύναται να διοργανώσει μία έως δύο συναντήσεις το χρόνο για τα δίκτυα τα οποία συντονίζει (μία για κάθε δίκτυο, εάν υπάρχουν περισσότερα δίκτυα, οι συναντήσεις θα γίνονται τον επόμενο χρόνο). Όλα τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών είναι Δία Βίου και επίσης μπορεί να είναι αρχαρίων, α’ επιπέδου, β’ επιπέδου, θεματικά κ.τ.λ.   Τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών θα πρέπει να διοργανώνονται σε συνεργασία  με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων  των Διευθύνσεων, οι οποίοι θα κάνουν και την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια. Η συνεργασία Υπευθύνου και ΚΠΕ θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία.
                  
Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια  των ΚΠΕ θα κατατίθενται πάντα από τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων  ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Τα ΚΠΕ θα πρέπει να στέλνουν το έγγραφο για έγκριση 20(είκοσι) ημέρες πριν την ημερομηνία του σεμιναρίου. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όπως τα έγγραφα να έχουν συνταχθεί με τρόπο ώστε να μη χρειάζονται αλλαγές, ανακοινοποιήσεις, κ.λ.π. Να υπάρχουν σωστά γραμμένοι οι πίνακες των εκπαιδευτικών, να διευκρινίζεται πλήρως ποιοι  μετακινούνται και ποιών τα έξοδα καλύπτονται. Τα σεμινάρια εκπαιδευτικών ως γνωστόν γίνονται με τη συνεργασία των ΚΠΕ και των Υπευθύνων 4(τεσσάρων) Διευθύνσεων και μόνο όταν δεν καλύπτεται ο αριθμός των συμμετεχόντων η συνεργασία γίνεται μέχρι 6(έξι) Διευθύνσεις. 

Στα σεμινάρια θα καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής καθώς και τα έξοδα μετακίνησης στο πεδίο. Έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται μόνο στους εισηγητές. Οι εκπαιδευτικοί  των ΚΠΕ  δύναται  να μετακινούνται προς άλλα ΚΠΕ   (ένας, το πολύ δύο, από κάθε

ΚΠΕ). Η μετακίνηση τους θα καλύπτεται από το Τεχνικό Δελτίο του ΚΠΕ στο οποίο ανήκουν, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εισήγηση ή εργαστήριο ή θα είναι συνεργαζόμενο ΚΠΕ στο Δίκτυο όπου θα παρουσιάσει τη συμμετοχή του αντίστοιχου ΚΠΕ στο Δίκτυο.  Τα έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται επίσης και στους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων α) όταν συνοδεύουν τους εκπαιδευτικούς της Δ/νσης σε σεμινάριο έχοντας και εισήγηση και β) στα σεμινάρια των Δικτύων παρουσιάζοντας τη συμμετοχή των σχολείων της Δ/νσης σχετικά με το Δίκτυο. Παράλληλα, με το σεμινάριο ενός δικτύου μπορεί να γίνεται και η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Εάν υπάρχει ανάγκη για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,  θα αποστέλλεται σε CD ή DVD στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Β΄ώστε να δίνεται έγκριση.

Αίτηση Εκπαιδευτικού
για συμμετοχή του ίδιου και των μαθητών του σε πρόγραμμα του ΚΠΕΠρος το ΚΠΕ………………………………………………..

Όνομα…………………………………………………………

Επώνυμο……………………………………………………..

Σχολείο………………………………………………………..

Ειδικότητα…………………………………………………..

Τηλ. Σχολείου………………………………………………

Τηλ. Κινητό………………………………………………….

Αριθμός μαθητών……………………………………….

Επιμόρφωση στην Π.Ε.              Ν ΑΙ                           ΟΧΙ

Θέμα προγράμματος το οποίο εκπονείται κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΠΕ με θέμα:……………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Ο Δ/ντής του Σχολείου                               Ο ΑιτώνΔεν υπάρχουν σχόλια: