Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης πέρα από το πετρέλαιο

Το ΚΠΕ Βάμου σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Καινοτόμων Δράσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων οργανώνει τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης στη Χαλέπα των Χανίων (δίπλα στην Ευαγγελίστρια), στις 6μμ, Εσπερίδα με θέμα:
"Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης"

Πρόγραμμα:
6 μ.μ. - 6:15 μ.μ
.: Προσέλευση Συμμετεχόντων
6:15 μ.μ. – 6:30 μ.μ.: Χαιρετισμοί
6:30 μ।μ. – 7:30 μ.μ.: Βουρδουμπάς Γιάννης, Χημικός μηχανικός Ε।Μ।Π।, M।Sc। Καθηγητής εφαρμογών Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά), Τομέας ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, «Εναλλακτικοί Τρόποι Θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου»
7:30 μ.μ. – 8:30 μ.μ.: Ανοιχτή συζήτηση – Ερωτήσεις & Απαντήσεις.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Ενδεικτικά θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Θεματικό έτος 2011-12: Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες
Σύμφωνα με την UNESCO, τα έτη 2005-2014 έχουν οριστεί ως η «Δεκαετία της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» Σύμφωνα και με τη 106553/Γ7/13-10-2006 « Το πλαίσιο Αναφοράς της εκπαίδευσης για τη Αειφορία και οι Σχολικές δραστηριότητες», το έτος 2012 είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για το πώς η Υγεία επηρεάζεται από τις παραγωγικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο των θεματικών ετών η διευρυμένη έννοια του περιβάλλοντος ως φυσικής δεξαμενής αλλά και πεδίο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, οι ολιστικές αντιλήψεις για την Υγεία (όχι ως απουσία ασθένειας αλλά ως συνολική ποιότητα ζωής με πολλαπλές παραμέτρους ) και βέβαια ο Πολιτισμός λειτουργούν ως αλληλένδετα πεδία μελέτης και δράσεων
Η Διακήρυξη της Χιλιετίας : http://www.unric.org/el/human-rights-greek
Γεωργία – Διατροφή – Ποιότητα Ζωής
· Επιπτώσεις στην υγεία και στο οικοσύστημα από τη χρήση χημικών στη γεωργία (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ).
· Κίνδυνοι από την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για την οικολογική ισορροπία και την οικολογική ισορροπία
· Παραγωγή καυσίμων από φυτά: Λύση ή πρόβλημα;
· Βιολογική γεωργία
· Παραδοσιακές καλλιέργειες
· Γεωργία και πολιτισμός
· Το πρόβλημα της πείνας και η γεωργία
· Η Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή και η σχέση της με την οικολογική ισορροπία, την παράδοση και την υγεία
· Καταναλωτισμός και περιβάλλον
· Διαφήμιση και ποιότητα ζωής
· Διαφήμιση και διατροφή
· Διατροφή, περιβάλλον και πολιτισμός
· Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο
Δάσος
· Δάσος και γήινο οικοσύστημα
· Δάσος και υδάτινοι πόροιι
· Δάσος και ανθρώπινη δραστηριότητα
· Δασική προστασία
· Δάσος και ποιότητα ζωής
· Δάσος και υγεία
· Δάσος και Πολιτισμός
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
· Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
· Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών
· Υδάτινοι Πόροι
· Ενέργεια :
Ανανεώσιμες πηγές
Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας
· Γεωργία, κτηνοτροφία, μέθοδοι, υπερεκμετάλλευση
Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος
· Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων
· Βιοποικιλότητα – απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές
Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος
Ρύπανση υδάτων
Ρύπανση εδαφών
Ραδιενεργός ρύπανση
Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων
Ανακύκλωση
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
· Κλιματικές Αλλαγές
· Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση
· Περιβάλλον και πόλεμος
Χώρος, Οργάνωση και Χρήση
· Αστικά περιβάλλοντα : αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, οδικά δίκτυα, ηχητική ρύπανση, περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων
· Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιος χώρος και περιβάλλον
· Φυσικό Περιβάλλον, σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, υιοθεσίες περιοχών
· Περιβάλλον και Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
· Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθμιση του τοπίου
Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης
Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι και Υποβάθμιση
Περιβάλλον και Επικοινωνία:
Μονοπάτια – φυσικές διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες
Περιβάλλον και Ιστορία :
τοπική ιστορία, ιστορία μετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων
Φυσικά Στοιχεία, Μυθολογία, Λαογραφία
Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου : Περιβάλλον και Τέχνη
Το περιβάλλον ως έκθεμα : Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, συλλογές εκθέματα, περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές / μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών
Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία
Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες
Φύση και Θρησκεία
Περιβαλλοντική Ηθική
Δημοκρατία , περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση
Καταναλωτισμός και Περιβάλλον
Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών –
Διαπολιτισμικές Αναφορές
Ποιότητα ζωής
· Περιβάλλον και υγεία : άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική υγιεινή
Καταναλωτισμός και Περιβάλλον

Φυσικοί πόροι και κατανάλωση
Οικοσυστήματα, Βιοποικιλότητα και καταναλωτικές συμπεριφορές
Δάση, αποδάσωση και εντατική γεωργία – καθαρά και συμβατικά προϊόντα
Βοσκότοποι και κτηνοτροφία– εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής
Υδάτινο περιβάλλον, αλιεία μεγάλης κλίμακας και κατανάλωση
Η ενέργεια ως καταναλωτικό προϊόν–
συμβατικές μορφές-περιβαλλοντικές επιπτώσεις-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Κατανάλωση και Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
Ρύπανση του αέρα, φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος, Ρύπανση υδάτων και εδαφών
Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων :
Παραγωγή, μείωση, επανάχρηση
Ανακύκλωση στο σπίτι και ανακύκλωση μεγάλης κλίμακας
Χημική βιομηχανία και καταναλωτής
Κοινωνίες καταναλωτών και κλιματικές αλλαγές
Τα καταναλωτικά Πρότυπα στην οργάνωση και Χρήση του χώρου
Αστικά περιβάλλοντα και οικισμοί – οικιστικά πρότυπα ανάπτυξης και κατανάλωση – αειφόρες κατασκευές
Δημόσιος χώρος και καταναλωτικές συμπεριφορές , αστικό πράσινο, εμπορικά πολυ-κέντρα
Αειφόρες Μεταφορές
Κατανάλωση και Πολιτισμός
Η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου- η αναψυχή ως κατανάλωση υπηρεσιών και αγαθών
Τουρισμός
Κατανάλωση και αξίες : η παραγωγή κοινωνικών αναγκών, επιθυμιών και στάσεων
Καταναλωτικά πρότυπα διαβίωσης- ενδυμασία, οικοσκευή, συνήθειες
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και καταναλωτικά πρότυπα – Κατανάλωση και Διαφήμιση
Κατανάλωση και Τέχνη :
ζωγραφική και κατασκευές, εικαστικά περιβάλλοντα ,cheap art, arte povera ,
η κατανάλωση στη λογοτεχνία, το αντικείμενο τέχνης ως καταναλωτικό προϊόν
Ιστορικές και διαπολιτισμικές όψεις της κατανάλωσης
Καταναλωτισμός και Δημοκρατία
Κατανάλωση και κοινωνικές ανισότητες - Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών
Καταναλωτισμός και Δημοκρατικά δικαιώματα
Εμπόριο και ηλεκτρονικό εμπόριο, εμπορικά μηνύματα, προστασία καταναλωτή, ζητήματα ενημέρωσης, οικολογικές ετικέτες, θεμιτό εμπόριο, περιβαλλοντικοί φόροι κα
Χρήμα, Εισόδημα και καταναλωτισμός, παραγωγή και διαχείριση χρέους
Η κατανάλωση και ο κοινωνικός καταμερισμός των φύλων
Το Οικολογικό Αποτύπωμα
Καταναλωτισμός και ποιότητα ζωής
Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια
Ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
Κατανάλωση και διατροφή
Έλεγχος διατροφής, διατροφικές συνήθειες στον δυτικό κόσμο, παραδοσιακή και μεσογειακή διατροφή, μεταλλαγμένα τρόφιμα, υποσιτισμός και παχυσαρκία
Υγεία και κατανάλωση,
· Σωματική, ψυχική υγεία και καταναλωτικές συμπεριφορές
· Αλλάζω συμπεριφορές: Αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων
· Καταναλωτισμός και παιδική ηλικία
· Εφηβοι και καταναλωτισμός
· Ασκηση και φυσικός τρόπος ζωής

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Λήξη προθεσμίας για συμμετοχή στο Δίκτυο για Υγρότοπους

Υπενθυμίζουμε ότι ΣΗΜΕΡΑ, 16 Νοεμβρίου 2011, λήγει η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στο Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Υγρο-τροποποιώ τη συμπεριφορά μου" που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας. Για δήλωση συμμετοχής στο Δίκτυο αυτό πρέπει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο και να το στείλει στο ΚΠΕ Ιεράπετρας (mail@kpe-ierap.las.sch.gr ή στο φαξ 28420-23160 ή ταχυδρομικά στο ΚΠΕ Ιεράπετρας, Εθν. Αντιστάσεως 30, Αίθουσα Μαρίας Λιουδάκη, Ιεράπετρα 72200) ή στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων (dipe-tpe@dipe.chan.sch.gr)Βοηθητικά σας στέλνουμε ενδεικτικό σχέδιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το νερό. Υποστηρικτικό υλικό για όποιους αναλάβουν σχετικό΄πρόγραμμα ή/και ενταχθούν στο Δίκτυο, διατίθεται από το Δίκτυο για τους υγρότοπους της Κρήτης, διατίθεται επίσης από τον τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων CD με υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ θα γίνουν και Σεμινάριο από το ΚΠΕ Ιεράπετρας και το ΚΠΕ Βάμου για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει τέτοια προγράμματα.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Εθνικό Δίκτυο "Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση"

Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση" που συντονίζει το ΚΠΕ Κόνιτσας: Όποιοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν (τουλάχιστον 2 μαζί με 10 τουλάχιστον μαθητές), συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο και υποβάλλουν σχετικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (μέχρι τις 30 Νοεμβρίου) στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων (Δωδεκανήσου 8, Χανιά 73132, τηλ. 28210-28405).Το θέμα αυτό προτείνεται ιδιαίτερα για σχολεία της υπαίθρου αλλά και για σχολεία της πόλης΄, στα οποία κάποιοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να μελετήσουν με τους μαθητές τους παραδοσιακούς οικισμούς της υπαίθρου.Το ΚΠΕ υποστηρίζει με υλικό και φροντίζει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ενθαρρύνει τις συμπράξεις σχολείων και την επικοινωνία μεταξύ τους. Κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ οργνανώνει τουλάχιστον μια συνάντηση εργασίας - σεμινάριο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς συνάντηση παρουσίασης των εργασιών των σχολείων του δικτύου.Περισσότερα μπορείτε να δείτε στα συνημμένα και στην ιστοσελίδα του δικτύου www.oikismoi-phisi.net.gr

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Δίκτυο Σχολείων για τους υγρότοπους Κρήτης

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, προσκαλεί τα σχολεία Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης της Κρήτης που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο ή να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 στο ΚΠΕ Ιεράπετρας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-ierap.las.sch.gr), ή με φαξ (28420 23160) ή και με συμβατικό ταχυδρομείο στη νέα Δ/νση: Για ΚΠΕ Ιεράπετρας, Εθν. Αντιστάσεως 30 (αίθουσα Μαρίας Λιουδάκη), 72200 Ιεράπετρα.
Στη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Περιφερειακό Δίκτυο ΠΕ «Υγροτ(ρ)οπο-ποιώ τη συμπεριφορά μου», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα τύχουν υποστήριξης στην υλοποίηση του προγράμματός τους, τόσο με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού που ήδη έχουμε εκδώσει και μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του ΚΠΕ (http://kpe-ierap.las.sch.gr/), όσο και με αποστολή ειδικών κιτς για μετρήσεις δεικτών νερού σε υγροτόπους που θα υιοθετήσουν. Επίσης οι ομάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ως θεματολογία θα έχουν κάποιο θέμα με αναφορά στους υγροτόπους, θα έχουν προτεραιότητα στην επίσκεψή τους στο ΚΠΕ για την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν κατά προτεραιότητα τα θεματικά σεμινάρια που θα διοργανώσουμε. Παρακαλούμε να ενημερωθεί σχετικά ο σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Ποιοι συμμετέχουν στο Σεμινάριο στο ΚΠΕ Βάμου

Λόγω των πολλών δηλώσεων συμμετοχής στο Σεμινάριο του ΚΠΕ Βάμου, αναγκαστικά δεν έγινε δυνατό να συμμετέχουν όλοι, εν τούτοις γίνονται δεκτοί περισσότεροι απ' όσους είχαμε υπολογίσει αρχικά:
Γαβαλά Μαρκησία, 1ο Δ.Σ. Σούδας
Λιναρδοπούλου Μάρθα, Δ.Σ. Φρε
Δουζνταμπάνη Δήμητρα, Δ.Σ. Καντάνου
Κωνσταντινίδου Παρασκευή, 1ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών
Γιανγκ Ντων Αν, 1ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανών
Τσακίρη Παρθένα, Δ.Σ. Πλατανιά
Στυλιανάκη Άννα, 1ο-4ο Ν/γείο Μουρνιών
Ρουμελιώτου Καλλιόπη, 1ο Δ.Σ. Ν. Κυδωνίας
Χούχλια Βασιλική, Ν/γείο Καντάνου
Παπαχρήστου Εύα, 2ο Ν/γείο Χανίων
Καλαθάκη Ελένη, 15ο Ν/γείο Χανίων
Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ, Δ.Σ. Στερνών
Λάσδα Φραντζέσκα, 1ο Δ.Σ. Ν. Κυδωνίας
Μανιόπουλος Ευάγγελος, 2ο Δ.Σ. Κισάμου
Στράντζαλη Μαρία, Δ.Σ. Γεωργιούπολης
Τζουγκαράκη Ειρήνη, Νηπιαγωγείο Πλάκας
Περουλάκη Ειρήνη, 27ο Ν/γείο Χανίων
Παναγιώτου Άννα, Δ.Σ. Ροδωπού
Μόκα Δήμητρα, Δ.Σ. Κολυμβαρίου
Καρτάλη Παναγιώτα, Δ.Σ. Κουρνά
Σολτάτου Βάσω, 2ο Δ.Σ. Κισάμου
Τσιρινδάνη Παυλίνα, Δ.Σ. Αλικιανού
Νικολούδη Δέσποινα, Δ.Σ. Στερνών
Γεωργιάδου Δώρα, 11ο Δ.Σ. Χανίων
Γωνιωτάκη Κατερίνα, 26ο Ν/γείο Χανίων
Κουιρουκίδου Πηνελόπη, Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας
Ροδουσάκη Κωνσταντίνα, Ν/γείο Κολυμβαρίου
Κλειδάκη Κατερίνα, 1ο Δ.Σ. Σούδας
Καπίκη Δέσποινα, Δ.Σ. Καντάνου
Μπικάκη Τερψιχόρη, 2ο Ν/γείο Χανίων
Γαλάνη Παρασκευή, ΣΜΕΑ Καντάνου
Μαντέλου Φωτεινή, 27ο Νηπιαγωγείο Χανίων
Μάλλιαρη Βασιλική, Νηπιαγωγείο Κουντούρας
Καστανάρα Αθηνά, Δ.Σ. Σκινέ - Φουρνέ
Σωτηροπούλου Γαρυφαλιά, 1ο Ν/γείο Μουρνιών
Χαλαμπαλάκη Άννα, 35ο Ν/γείο Χανίων
Αραμπατζής Μιχάλης, Δ.Σ. Γεωργιούπολης
Δασκαλάκη Νεκταρία, Νηπιαγωγείο Καντάνου
Χριστοφορίδου Σίσσυ, 5ο Ν/γείο Χανίων

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Επαναμβάνεται το Σεμινάριο "Δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διστροφής" το επόμενο Σάββατο 5 Νπεμβρίου 2011, στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης।Πρόκειται για επανάληψη του Σεμιναρίου που έγινε στις 17 Οκτωβρίου, και προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί που τότε είχαν δηλώσει συμμετοχή και δεν είχαν έρθει λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ8.30 – 8.45: Προσέλευση – Εγγραφές
8.45 – 9.00: Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιάννη Φίλη
9.00 – 9.40: «Περί διατροφής…», Βουτσαδάκη Ελπίδα, Διαιτολόγος – διατροφολόγος
9.40 – 10.20: «Βιολογικά και τοπικά προϊόντα», Δημήτρης Βαμβουνάκης, Πρόεδρος Συνεταιρισμού Παραγωγών και Καταναλωτών Οικολογικών Προϊόντων «Γαία»
10.20 – 11.00: «Πίσω από τις ετικέτες: Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο», Νίκος Βακόνδιος, Ομάδα Terra Verde για το Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο
11.00 – 11.30: Συζήτηση
11.30 – 11.45: Διάλειμμα
11.45 – 12.25: «Παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών της Κρήτης», Μέλπω Σκουλά, Βιολόγος, Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης
12.25 – 13.00: Ξενάγηση στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου οργανώνουν το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στον Κεφαλά Αποκορώνου Σεμινάριο με θέμα:
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»
Στο Σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν 20 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 20 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων που δεν έχουν συμμετάσχει σε σχετικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο και ενδιαφέρονται να αναλάβουν την υλοποίηση Προγραμμάτων Καινοτόμων Δράσεων στα σχολεία τους.
Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση σχετικού Σεμιναρίου προβλέπεται ως προϋπόθεση από το Υπουργείο Παιδείας για την έγκριση επίσκεψης σχολικών τμημάτων σε ΚΠΕ, καθώς η επίσκεψη σχολικών τμημάτων σε ΚΠΕ θεωρείται πλέον πρακτική εφαρμογή σχετικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, στο οποίο είχαν συμμετάσχει οι εκπαιδευτικοί, και αποτελεί τμήμα Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Καινοτόμων Δραστηριοτήτων που έχουν αναλάβει και υλοποιούν.
Αιτήσεις μπορούν να γίνονται μέχρι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011, έως τις 1.30 το μεσημέρι, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dipe-tpe@dipe.chan.sch.gr ή συμπληρώνοντας σχετική αίτηση και καταθέτοντάς την στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δωδεκανήσου 8, ημιώροφος, Χανιά 73132), ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 28210-28405 ή 6973 692680.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8:30 – 9:00: Προσέλευση – Εγγραφές
9:00 – 9:10: Παιχνίδι γνωριμίας
9:10 – 9:20: Έναρξη - Χαιρετισμοί
9:20 –9:40: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Φώτης Ποντικάκης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
9:40 – 10:00: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας», Αρετή Μαρματάκη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
10.00 – 10:30: «Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», πρακτική εφαρμογή με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου του Υπουργείου σε ομάδες.
10.30– 11:15: «Υπέρβαση δυσκολιών και εμποδίων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Καινοτόμων Δράσεων», Αρτέμης Αθανασάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών & Μαρασλείου Διδασκαλείου.
11:15 – 11:30: Διάλειμμα
11:30- 12:00: «Παρουσίαση των Προγραμμάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου», Κωνσταντίνα Παπαδογιαννάκη, Δανάη Τσιάμη, Ελένη Δεσποτίδου
12:00 – 12:30: «Αξιοποίηση Ανακυκλώσιμων Υλικών. Χειροποίητο χαρτί- εικαστικές δημιουργίες με βάση το χαρτί», Γιώργος Τζεγιαννάκης, εικαστικός
12:30 – 12:40: Δημιουργία Ομάδων
12:40 – 13:40: Κάθε Ομάδα συμμετέχει διαδοχικά σε 2 εργαστήρια:
Α) Αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.
Β) Εργαστήριο Δημιουργίας Αρωματικού Ελαιόλαδου
13:40 – 14:00: Αξιολόγηση του Σεμιναρίου