Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Συμμετοχές στο Σεμινάριο ΚΠΕ Γουβών

Στο Σεμινάριο του ΚΠΕ Γουβών Ηρακλείου που γίνεται στις αρχές Φεβρουαρίου, με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον στην Εκπαίδευση", συμμετέχουν από τα Χανιά οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
Κατσιφαράκη Θηρεσία (2ο Νηπιαγωγείοο Χανίων), Μπαδιεριτάκη Μαρία (Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα), Μπομπολάκη Ηλιάννα (Ιδ ΔΣ Μαυροματάκη), Θεοδωράκη Άννα (ΔΣ Ναυστάθμου), Φουντουλάκης Εμμανουήλ (ΔΣ Πλατανιά).

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάριο για τους υγρότοπους

«Η αξία των υγρότοπων της Κρήτης για τις τοπικές κοινωνίες και η σημασία τους για το περιβάλλον του νησιού».
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12 ΚΑΙ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ιεράπετρας και Γουβών, στα πλαίσια της δράσης Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων, του ΤΔΕ του ΕΙΝ, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνουν στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2011, στο Ηράκλειο, επιμορφωτικό σεμινάριο για ενήλικες, διάρκειας 23 ωρών. Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και το Παράρτημα Κρήτης της ΠΕΕΚΠΕ. Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες πολίτες από όλους τους νομούς της Κρήτης. Προτεραιότητα θα έχουν στελέχη και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, εκλεγμένοι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη διοικήσεων κοινωνικών φορέων, εκπαιδευτικοί και πολίτες που ενδιαφέρονται για το θέμα καθώς και ενήλικες μαθητές ΣΔΕ, νυκτερινών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.
Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης
Πατήστε εδώ για την σχετική αίτηση
Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα του σεμιναρίου

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Ανωγείων

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών Εμβέλειας της Κρήτης, πρόκειται να διοργανώσει τριήμερο εκπαιδευτικό Σεμινάριο Β΄ Επιπέδου στην Π.Ε., για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, στο πλαίσιο του θεματικού έτους 2011, που είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 25-26-27 Φεβρουαρίου 2011στο Κ.Π.Ε Ανωγείων με θέμα:
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον»
Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 20 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε εξήντα (60) εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (30 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και 30 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης), από τους νομούς εμβέλειας της Κρήτης. Θα έχουν προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που ήδη υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το ΚΠΕ Ανωγείων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των εκπαιδευτικών και εισηγητών από το ΤΔΥ ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι τη Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 στους Υπεύθυνους Π.Ε. Θα ακολουθήσει έγγραφο με το πρόγραμμα αναλυτικά. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

ΠΡΟΣ
ΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης
Ταχ. Κώδικας: 74051
Πληροφορίες: Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια.
Βρέντζος Βαγγέλης
Τηλέφωνο: 28340-31662
FAX : 28340-20335 και 28340-31738
E-mail: mail@kpe-anogion.gr
Ιστοσελίδα: http://www.kpe-anogion.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………

Σχολείο:…………………………………………………………
Δ/νση Εκπ/σης:
Οργανική θέση:……………………………………………… Ειδικότητα:……………
Έτη υπηρεσίας:………………
Σχετική δραστηριότητα στην Π.Ε.:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο/Φαξ: Σχολείο …………………… Σπίτι ……………………….
e-mail προσωπικό:…………………………………………………………………..
Κινητό τηλ:……………………………………………………

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο:
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον»

Ημερομηνία:……………………………

Ο/Η Εκπαιδευτικός Ο/Η Διευθυντής/ρια

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Γουβών

Το ΚΠΕ ΓΟΥΒΩΝ στα πλαίσια της δράσης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις για τους Μαθητές» του ΤΔΕ του ΕΙΝ που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και από Εθνικούς πόρους συνδιοργανώνει με τα ΚΠΕ Νεάπολης και Ρούβα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Κρήτης στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2011 με θέμα σχετικό με το θεματικό έτος και τίτλο : «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον στην Εκπαίδευση».
Επίσης, στην οργάνωση του σεμιναρίου συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Ν. Ηρακλείου σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε. των νομών Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, την ΠΕΕΚΠΕ Κρήτης και την μη-κυβερνητική οργάνωση MEdIES.
Το σεμινάριο θα αφορά 80 εκπαιδευτικούς από τους οποίους 50 (25 Πρωτοβάθμιας και 25 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) θα προέρχονται από τον νομό Ηρακλείου, 10 εκπαιδευτικούς (5 Πρωτοβάθμιας και 5 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τον νομό Λασιθίου, 10 εκπαιδευτικούς (5 Πρωτοβάθμιας και 5 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τον νομό Ρεθύμνου και 10 εκπαιδευτικούς (5 Πρωτοβάθμιας και 5 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τον νομό Χανίων. Οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στους Υπεύθυνους Π.Ε των Δ/σεων έχουν καταληκτική ημερομηνία στις 21/1/11 .Για τους εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας Νομού Λασιθίου παρακαλούμε οι αιτήσεις να αποσταλούν στο ΚΠΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών από κάποιο νομό θα μπορούν να γίνονται δεκτές επιπλέον αιτήσεις από άλλους νομούς.
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Γουβών και το πρόγραμμα εισηγήσεων και εισηγητών έχει ως εξής:

Παρασκευή 4/2/11, ώρα έναρξης 17.00 και λήξη 21.00
17:00 – 17:30 προσέλευση –εγγραφές
17:30 – 17:45-“Το πλαίσιο για τη φετινή θεματική χρονιά”, Βασίλης Ψαλλιδάς (MEdIES) και Μαρία Σφακιανάκη (Υπεύθυνη ΠΕ Δευτεροβάθμιας Νομού Ηρακλείου)
17:45-18:15-«Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Αικ. Σιακαβάρα, Χρυσ. Δρακωνάκη Νίκος Καρατάσος, Υπεύθυνοι ΚΠΕ Γουβών, Νεάπολης, Ρούβα
18:15 – 18:45 -«Η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για το δικαίωμα στο περιβάλλον», Ευαγγελία Μπαλλά, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής
18:45-19:15-«Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα σχολεία», Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
19:15-19:35 Διάλειμμα –Καφές
19:40-20:15- «Οι τρεις γενιές Δικαιωμάτων των Ανθρώπων και των Λαών σε αναζήτηση ισορροπιών», Μαρία –Ντανιέλλα Μαρούδα, Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου
20:15-20:45 «Προτεινόμενες δραστηριότητες από την Π:Ο και Κατάλογος παιδαγωγικών υλικών & προγραμμάτων του MEdIES για την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», Βασίλης Ψαλλιδάς (MEdIES)
20:45-21:15 Συζήτηση
Βιωματικά Εργαστήρια
Σάββατο 5/2/11, ώρα έναρξης 09.00 και λήξη 14.00
9:30 -10:00 «Σχολική συνδιάσκεψη Περιβαλλοντικής Ηθικής με χρήση Τ.Π.Ε, Καλαθάκη Μαρία, Παπαστεφανάκη Άννα, Εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Μελεσών-Ηρακλείου, παρουσίαση ενός πρότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος στο σύνολο των εκπαιδευτικών.
10:00-11:00 «Μελέτη Περίπτωσης» Ευαγγελία Μπαλλά, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής
11:00-12:00 «Σχολικοί Κανόνες και Περιβάλλον» Βασίλης Ψαλλιδάς (MEdIES) 12:00-13:00 «Διλήμματα Ζωής» Χρυσ. Δρακωνάκη υπεύθ. ΚΠΕ Νεάπολης
13:00-14:00 Συζήτηση - Κλείσιμο – Μοίρασμα υλικού
Τα εργαστήρια 2,3,4, θα διενεργηθούν 3 φορές για να τα παρακολουθήσουν κυκλικά οι εκπαιδευτικοί που θα χωριστούν σε 3 ομάδες.
Τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ θα καλύψουν τις δαπάνες διατροφής του σεμιναρίου, και τη διαμονή των εκπαιδευτικών των νομών Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ ΓΟΥΒΩΝ
Δρ Κ Σιακαβάρα
Κάντε αντιγραφή κι επικόλληση την παρακάτω αίτηση:
ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
4 & 5 Φεβρουαρίου 201 1Ονοματεπώνυμο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘ.ΕΚΠ/ΣΗΣ
……………………………………………………………………………………
ΣΧΟΛΕΙΟ
……………………………………………………………………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………

Τηλέφωνο………………………………………………………………………..
Φαξ………………………………………………………………………………
Κινητό τηλ………………………………………………………………………
E-Mail…………………………………………………………………………..


Προγράμματα που υλοποιώ κατά το σχ. Έτος 2010-2011:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ημερομηνία………………………
Υπογραφή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Οι μεγάλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ για τα σκουπίδια

Κατά της επιλογής της μεθόδου της βιοξήρανσης και της θερμικής επεξεργασίας των σκουπιδιών τάσσονται οι οργανώσεις Δίκτυο Μεσόγειος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - Ελλάς και Γκρήνπης, προτείνοντας τη μείωση των σκουπιδιών, την ανακύκλωση στην πηγή, τη δημιουργία μονάδων δημιουργίας κομπόστ (φυσικού λιπάσματος) από τα υπολείμματα των σκουπιδιών
Δείτε περισσότερα...

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Τραγούδι για την ανακύκλωση - βίντεο

Διεθνές Έτος Δασών το 2011


Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ψήφισμά της τον περασμένο Δεκέμβριο, αποφάσισε να κηρύξει τη φετινή χρονιά Διεθνές Έτος Δασών

Στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Δασών μπορούν να γίνουν και στα σχολεία: • εκδηλώσεις,

 • ομιλίες,

 • επισκέψεις σε κοντινά ή μακρινά δάση,

 • συμβολικοί καθαρισμοί δασών,

 • δενδροφυτεύσεις,

 • συζητήσεις για το δάσος και την προστασία του,

 • προβολές ταινιών,

 • ζωγραφιές και κείμενα,

 • αφισούλες,

 • έκθεση φωτογραφίας,

 • θεατρικά παιχνίδια,

 • ανάγνωση και δραματοποίηση παραμυθιών και μύθων,

 • μαντινάδες και τραγούδια για το δάσος, γνωριμία με τα ζώα, τα δέντρα και τα φυτά του κοντινού μας δάσους,

 • συζητήσεις για τους κινδύνους που απειλούν τα δάση και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό κάΚυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Χριστουγεννιάτικο τραγούδι του Τζον Λένον

Παιδιά και διαφήμιση

Τις μέρες αυτές, που τα σχολεία είναι σε διακοπές, κι υπάρχει ανταγωνισμός επιχειρήσεων για την κατανάλωση του όποιου «δώρου» απέμεινε από την επέλαση της τρόικας και του μνημονίου, οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά στην τηλεόραση πολλαπλασιάζονται. Φτάσανε στο σημείο ακόμη και τα κρατικά κανάλια να προβάλλουν διαφημίσεις για παιδιά πρωινές ώρες, σε ώρες δηλαδή που σίγουρα πολλά παιδιά βρίσκονται μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες!
Γνωρίζουν οι διαφημιστές κι οι διαφημιζόμενοι ότι τα δώρα των παιδιών είναι τα τελευταία που θα κόψουν οι γονείς, των οποίων οι μισθοί έχουν άγρια περικοπεί από την πολιτική της κυβέρνησης. Γνωρίζουν ακόμη – έχουν γίνει μελέτες ολόκληρες- για τον περιβόητο «παράγοντα γκρίνιας». Διαφημίζοντας προϊόντα στα παιδιά, τα παιδιά γκρινιάζουν, παρακαλούν, «γίνονται τσιμπούρια» στους γονείς τους μέχρι να τους αγοράσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Είναι μια παλιά τακτική, που οι εταιρείες τη χρησιμοποιούν από το 19ο αιώνα, μόνο που τώρα με τη δύναμη της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών μέσων, η προβολή είναι πολλαπλάσια όπως κι η πίεση προς τους γονείς και τους ενήλικες από τα παιδιά – θύματα της διαφήμισης (Βλ. Morgan Spurlock, Μπουκιά ασυγχώρηση – Γρήγορο φαγητό ή υγεία;, εκδ. Διόπτρα, 2006, σελ. 206).
Σκεφτείτε μόνο ότι το μέσο παιδί στην Αμερική παρακολουθεί σαράντα χιλιάδες (40.000) διαφημίσεις το χρόνο! Πρόκειται για αύξηση 100% μέσα σε μια εικοσαετία! Μόνο στις ΗΠΑ δαπανώνται 60 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τηλεοπτική διαφήμιση (οπ.π, σελ. 214).
Και δεν είναι μόνο οι ίδιες οι διαφημίσεις, καθώς η διαφήμιση κι η προβολή καταναλωτικών και διατροφικών προτύπων περνάνε μέσα από ποικίλα τηλεοπτικά προγράμματα, ακόμη κι από τα κυλικεία των σχολείων -στις ΗΠΑ σε 23.000 δημόσια σχολεία υπάρχουν καταστήματα φαστ φουντ (οπ.π, σελ. 253), τα σχολικά βιβλία, τα γυμναστήρια, τις ομάδες ποδοσφαίρου (όπ.π, σελ. 257).
Στις ΗΠΑ τα παιδιά περνάνε πάνω από 40 ώρες τη βδομάδα μπροστά στην τηλεόραση (Βλ. Susan Linn, «Η εμπορευματοποίηση στη ζωή των παιδιών» στο «2010: Η κατάσταση του κόσμου», έκδοση του Ινστιτούτου Worldwatch –στην Ελλάδα εκδόθηκε από την «Καθημερινή» και την «Οργάνωση Γη για την κοινωνία και το περιβάλλον», σελ. 74) –και στην Ελλάδα οι έρευνες δείχνουν αντίστοιχα νούμερα! Περισσότερες ώρες δηλαδή από όσες πάνε στο σχολείο. Η τηλεόραση πλέον απασχολεί περισσότερες ώρες τα παιδιά από όσες το σχολείο! Αυτό και μόνο το γεγονός θα έπρεπε μας έχει αφυπνίσει ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος στην τηλεόραση, κατάλληλα προγράμματα για παιδιά, κατάργηση των διαφημίσεων που απευθύνονται στα παιδιά. Τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν κριτική σκέψη στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κυριολεκτικά απροστάτευτα στις επιδρομές της διαφήμισης τουλάχιστον ως αυτήν την ηλικία, γι’ αυτό και αρκετές χώρες έχουν απαγορεύσει τις διαφημίσεις για παιδιά έως 12-13 ετών.
Απροστάτευτοι μικροί καταναλωτές λοιπόν, «στρίμωγμα» των γονέων κι όχι μόνο. Διότι όσο περισσότερη ώρα περνούν τα παιδιά μπροστά στην τηλεόραση, τόσο λιγότερη διαθέτουν για δημιουργικό παιχνίδι. Το παιδί μεταμορφώνει τον κόσμο μέσα από το παιχνίδι. «Το παιχνίδι προάγει ιδιότητες θεμελιώδεις για τη διάπλαση δημοκρατικών πολιτών, όπως η περιέργεια, η ικανότητα για λογική σκέψη, η κατανόηση του άλλου, η προθυμία για μοίρασμα, η συνεργασία, καθώς και μια αίσθηση επάρκειας – η πίστη ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά στον κόσμο. Η εποικοδομητική επίλυση προβλημάτων, η διαφοροποίηση της σκέψης και η ικανότητα για αυτοέλεγχο είναι ιδιότητες που αναπτύσσονται μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού», γράφει η Susan Linn (όπ.π, Η Κατάσταση του Κόσμου, σελ. 71).
Το παιδί μπροστά στην τηλεόραση καταντά ένας παθητικός πολίτης – καταναλωτής. Οι μελέτες πλέον συνδέουν τις ώρες παρακολούθησης διαφημίσεων και τηλεόρασης με την παιδική παχυσαρκία, με την αλλαγή διατροφικών προτύπων, με τη στροφή προς τα φαστ φουντ και την εγκατάλειψη της υγιεινής κρητικής διατροφής.
Το παιδί που παίζει, μπορεί να γίνει ένας ενεργός πολίτης, με κριτική σκέψη που αλλάζει τον κόσμο। Ας ενισχύσουμε λοιπόν το παιχνίδι αντί της τηλεόρασης, ας προωθήσουμε προγράμματα Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, αντί να τα περιορίζουμε όπως κάνει η κυβέρνηση. Απέναντι στη διαφήμιση που μπορεί να προβάλλει ακόμη και φύκια για μεταξωτές κορδέλες, χρειαζόμαστε πολίτες και παιδιά με κριτική σκέψη. Ας τα βοηθήσουμε να βγουν έξω στον κόσμο, παίζοντας, μέσα από δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πάρκο, στη γειτονιά, τη λίμνη, την παραλία ή το δάσος. Υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που αξίζει να γνωρίσουν και να προστατέψουν!
Φ.Π.