Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Βιοποικιλότητα στην Κρήτη. Δράσεις έρευνας, προστασίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Νομό Χανίων

Με την ευκαιρία του εορτασμού του Διεθνούς ‘Έτους Βιοποικιλότητας 2010, διοργανώνεται στην Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 17:30 στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων εκδήλωση με θέμα «Βιοποικιλότητα στην Κρήτη. Δράσεις έρευνας, προστασίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Νομό Χανίων».

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πλούσια βιοποικιλότητα της Κρήτης και σκοπός της είναι, μέσω των παρουσιάσεων και των συζητήσεων, να διαμορφωθούν προτάσεις για νέα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω σύντομες παρουσιάσεις:

  • Χλωρίδα της Κρήτης, Φουρναράκη Χριστίνα βιολόγος ΜΑΙΧ
  • Δράσεις προστασίας και ενημέρωσης για τη βιοποικιλότητα, εκπρόσωπος της Διευθυνσης Δασών Χανίων
  • Παρουσίαση προγράμματος Reverse Interreg IVC «Περιφερειακές ανταλλαγές και χάραξη πολιτικής για την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη», Γώτσιου Παναγιώτα βιολόγος ΜΑΙΧ
  • Παρουσίαση του προγράμματος LIFE+ Junicoast «Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο», Ρεμούνδου Ηλέκτρα ΜΑΙΧ
  • Καλές πρακτικές στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπεύθυνη τμήματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Β’βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Χ. Αντωνιάδου Βούλα βιολόγος.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια των προγραμμάτων Interreg IVC “REVERSE” και LIFE+ “JUNICOAST” και συνδιοργανώνεται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, και τα τμήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των διευθύνσεων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2821035000 –εσ. 716 Γώτσιου Παναγιώτα και 578 Ρεμούνδου Ηλέκτρα

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Το νερό

Δίκτυα Π.Ε. του ΚΠΕ Έδεσσας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας συντονίζει δυο πολύ ενδιαφέροντα Δίκτυα ΠΕ όπου συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα:
  1. Απορρίμματα: Τα χρήσιμα ... "άχρηστα"
  2. Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μαθητές κι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, ενώ τα Εθνικά Δίκτυα αυτά υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς με υλικό, με θεματικά σεμινάρια και συνεχή ενημέρωση μέσω του ιστοχώρου του ΚΠΕ Έδεσσας http://kpe-edess.pel.sch.gr/

Προθεσμία συμμετοχής είναι μέχρι τις 18-12-2010, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-edess.pel.sch.gr) και στη συνέχεια με συμβατικό ταχυδρομείογια το Δίκτυο του Νερού και μέχρι τις 20-12-2010 στο ΚΠΕ Έδεσσας, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-edess.pel.sch.gr ) και στη συνέχεια με το συμβατικό ταχυδρομείο.για το Δίκτυο των Απορριμμάτων με βάση τα έντυπα αιτήσεων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Έδεσσας