Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Σεμινάριο για το θεατρικό παιχνίδι

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης Λασιθίου οργανώνει στις 15, 16 και 17 Ιανουαρίου 2010 Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα "Το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Νομών εμβέλειας του ΚΠΕ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι εφαρμόζουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο τους.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009 στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νομού. Στη συνέχεια, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα καταρτίσουν αξιολογικούς πίνακες και θα τους διαβιβάσουν στο ΚΠΕ μέχρι την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009.

Τα έξοδα διαμονής όσων από τους συμμετέχοντες υπηρετούν σε σχολεία τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ από την έδρα του ΚΠΕ, καθώς και τα έξοδα διατροφής όλων των συμμετεχόντων στο σεμινάριο θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίο του ΚΠΕ Νεάπολης. Δεν καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: