Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Σεμινάριο στο ΚΠΕ Ιεράπετρας, 12-13 Φεβρ. 2010

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, οργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο Α' επιπέδου, διάρκειας 20 ωρών, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2010, με θέμα:
"Εισαγωγική Επιμόρφωση στην αειφόρο εκπαίδευση"
Στο Σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, αρχάριοι ή με μικρή εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των Νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Ιεράπετρας.
Από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των Χανίων μπορούν να συμμετάσχουν 4 εκπαιδευτικοί. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι επιθυμούν μέχρι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων, στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (τηλ. 28210-28405, Δωδεκανήσου 8, Χανιά 73132, ημιόροφος).
Για την απουσία των συμμετεχόντων από την υπηρεσία τους καθώς και για τη μετακίνησή τους, το ΚΠΕ Ιεράπετρας θα ζητήσει σχετική έγκριση από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Α.Υ. και Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία θα διαβιβασθεί στις Δ/νσεις Εκπ/σης.
Τα έξοδα διατροφής και τα έξοδα διαμονής όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χλμ από την έδρα του ΚΠΕ Ιεράπετρας θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Ιεράπετρας. Το ΚΠΕ Ιεράπετρας επίσης θα καλύψει τη μεταφορά όλων των εκπαιδευτικών στο πεδίο, ενώ τα έξοδα μετακίνησης προς την Ιεράπετρα θα καλυφθούν από τα ΚΑΕ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες ανήκουν οι εκπαιδευτικοί.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας: http://kpe-ierap.las.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: