Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Δίκτυα Π.Ε. του ΚΠΕ Έδεσσας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας συντονίζει δυο πολύ ενδιαφέροντα Δίκτυα ΠΕ όπου συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα:
  1. Απορρίμματα: Τα χρήσιμα ... "άχρηστα"
  2. Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μαθητές κι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, ενώ τα Εθνικά Δίκτυα αυτά υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς με υλικό, με θεματικά σεμινάρια και συνεχή ενημέρωση μέσω του ιστοχώρου του ΚΠΕ Έδεσσας http://kpe-edess.pel.sch.gr/

Προθεσμία συμμετοχής είναι μέχρι τις 18-12-2010, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-edess.pel.sch.gr) και στη συνέχεια με συμβατικό ταχυδρομείογια το Δίκτυο του Νερού και μέχρι τις 20-12-2010 στο ΚΠΕ Έδεσσας, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-edess.pel.sch.gr ) και στη συνέχεια με το συμβατικό ταχυδρομείο.για το Δίκτυο των Απορριμμάτων με βάση τα έντυπα αιτήσεων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Έδεσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: