Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Σεμινάριο του ΚΠΕ Ανωγείων

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους Υπευθύνους Π.Ε. της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών Εμβέλειας του πρόκειται να διοργανώσει τριήμερο εκπαιδευτικό Θεματικό Σεμινάριο Β΄ Επιπέδου στην Π.Ε,. αναφορικά με το θεματικό έτος 2011 «Ανθρώπιμα Δικαιώματα», για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν προηγούμενη εμπειρία στην Π.Ε. στις 25,26,27 Φεβρουαρίου 2011 στο Κ.Π.Ε Ανωγείων. Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Εθνικών Πόρων.Πράξη: Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις για τους Μαθητές.

Θέμα του Σεμιναρίου:
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον»

Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 20 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε εξήντα (60) εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (30 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και 30 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης), των νομών εμβέλειας του Κέντρου, οι οποίοι έχουν προηγούμενη εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή υλοποιούν παρόμοιο πρόγραμμα। Στο σεμινάριο μπορούν ακόμα να πάρουν μέρος οι Υπεύθυνοι Π.Ε. των νομών εμβέλειας του κέντρου.

Από τα Χανιά συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί:
Βουλκούδη Μαρία, ΔΣ Κολυμβαρίου
Χατζηιωάννου Ιουλία, ΔΣ Κολυμβαρίου
Τίκου Άννα, ΔΣ Βουβά Σφακίων
Κοκκινίδης Γιώργος, ΔΣ Βουβά Σφακίων
Χατζηθεολόγου Ευαγγελία, ΔΣ Βουβά Σφακίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: