Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Γνωρίζω την Ελιά

Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) οργανώνει το πρόγραμμα "Γνωρίζω την Ελιά" για νηπιαγωγεία και Α' τάξη δημοτικού σχολείου, αξιοποιώντας σχετικό βιβλία
Πρόκειται για την αξιοποίηση του Βιβλίου « Γνωρίζω την Ελιά» αντίτυπα του οποίου σας έχουμε δώσει στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, για την οποία προτείνουμε τον ακόλουθο σχεδιασμό .

1.Επιλογη Σχολείων
Σε ένα αριθμό Εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού) που θα θελήσουν να συνεργαστούν στο πρόγραμμα θα παραχωρηθεί ένας αριθμός βιβλίων ίσος προς τον αριθμό των Μαθητών τους.
Η επιλογή των Σχολείων θα γίνει από σας μετά από έγγραφη η προφορική ενημέρωση και όσοι δεχτούν θα συμπληρώσουν και θα στείλουν στον Υπεύθυνο Π.Ε. και στον ΣΕΔΗΚ το Δελτίο που ακολουθεί στο Φαξ 28210 50818 η στο e-mail acomcha@otenet.gr η στο info@sedik.gr

2.Οργανωση Διαγωνισμού
Οι Εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα αναλάβουν την υποχρέωση να οργανώσουν στα Σχολεία τους σε μια ημερομηνία που θα επιλέξουν διαγωνισμό των μαθητών στην συμπλήρωση των ερωτημάτων και σχεδίων του Βιβλίου «Γνωρίζω την Ελιά» και στην συνέχεια οι ίδιοι θα αξιολογήσουν τα συμπληρωμένα βιβλία και θα επιλέξουν τα τρία πρώτα τα οποία θα βραβευτούν

3.Οργανωση γιορτής «Γνωρίζω την Ελιά»
Σε ημερομηνία που θα οριστεί σε συνεργασία του Εκπαιδευτικού των Υπευθύνων και του ΣΕΔΗΚ θα οργανωθεί εκδήλωση - γιορτή με το όνομα « Γνωρίζω την Ελιά» στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν γονείς, συγγενείς και φίλοι αλλά και εκπρόσωποι της Εκπαίδευσης, του ΣΕΔΗΚ και των Δήμων θα γίνει η απονομή των Βραβείων.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης το οποίο θα συνταχθεί από τον Εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους Υπευθύνους και τον ΣΕΔΗΚ μπορεί να περιλαμβάνει σύντομες ενημερωτικές ομιλίες και την απονομή των Βραβείων τα οποία θα είναι εκτυπωμένα σε ειδικό Πάπυρο, θα έχουν ένα κοινό σχεδιασμό για όλα τα Σχολεία και θα ονομάζονται: Χρυσή, Αργυρή και Πράσινη Μινωική Ελιά παρόμοια με τα βραβεία για την Κρητική Διατροφή. .
Στους βραβευόμενους θα δοθεί σαν δώρο ένα βιβλίο του ΣΕΔΗΚ «Ο Πολιτισμός της Ελαιοκομίας στην Κρήτη», ενώ στο Σχολείο θα προσφερθεί μια πλήρης σειρά των Εκδόσεων ( Βιβλίων, Φυλλαδίων,) DVD κλπ υλικού του ΣΕΔΗΚ.
Η εκδήλωση μπορεί να περιλάβει και επί πλέον δράσεις που θα επιλέξει ο Εκπαιδευτικός και ενδεχόμενα προσφορά στους προσκεκλημένους απλού κεράσματος από παρασκευάσματα με βάση ελιές και λαδί που θα προετοιμάσουν εθελοντικά μητέρες των παιδιών του Σχολείου।
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Ελιά»


Όνομα Σχολείου ………………………………………………………………

Δ/νση ………………………………………………………………………………

Τηλεφωνά: …………………… Φαξ………………………. E-mail ………………….

Τάξη που ενδιαφέρεται: …………………… Αριθ. Μαθητών ……………………….


Ενδιαφερόμενος Εκπαιδευτικός

Κινητό : ……………………… Φαξ ………………………. E-mail ………………….

Χρόνος οργάνωσης (περίπου)

Διαγωνισμός ……………………………………..

Εκδήλωση; ……………………………………..

Πρόταση επί πλέον δράσεων η τροποποιήσεων


Όνομα εκπαιδευτικού

Υπογραφή

Δεν υπάρχουν σχόλια: