Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Διήμερο Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Αθήνα

H Πανελλήνια Ένωσή Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. διοργανώνουν Διήμερο Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα: «Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της Ε.Α.Α. στο Νέο Σχολείο - Υποστηρικτικοί θεσμοί», στις 15-16 Απριλίου 2011 στην αίθουσα Ζακλίν ντε Ρομιγί του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Στόχος του συμποσίου είναι να διερευνηθεί και να αναδειχθεί ο πολύπλευρος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και οι υποστηρικτικοί θεσμοί (ΚΠΕ - Υπ. Π.Ε.) στην προώθηση των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Το συμπόσιο καλούνται να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες τους διδάσκοντες και ερευνητές Α.Ε.Ι, εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΟΕΠΕΚ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί ΚΠΕ, εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων. Η έναρξη του συμπόσιου είναι το απόγευμα της Παρασκευής 15 Απριλίου 2011 στις 15.00 και η λήξη του το Σάββατο 16 Απριλίου 2011 στις 13.30, ενώ το πρόγραμμα του Συμποσίου θα σταλεί στις 2 Απριλίου 2011. Στο πλαίσιο του συμποσίου θα λειτουργήσει έκθεση υλικού των ΚΠΕ και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης δια των Υπ. Π.Ε., ενώ παράλληλα προγραμματίζονται περιβαλλοντικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του Υπουργείου το πρωί της Παρασκευής. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (POSTERS) Η παρουσίαση θα γίνεται με ανάρτηση εκτυπωμένου ή απλού poster σε μέγιστες διαστάσεις 119 εκ. πλάτος x 180εκ. ύψος. Η μορφή του Poster είναι απολύτως στην ευχέρεια των συγγραφέων και το περιεχόμενο παραπέμπει στις δράσεις των ΚΠΕ και των Υπ. Π.Ε. αναφορικά με το θέμα του συμποσίου. Τα πόστερ μπορεί να αναρτηθούν από την Παρασκευή 15 Απριλίου το μεσημέρι για να είναι σε δημόσια θέα σε όλη τη διάρκεια του συμποσίου. Οι συγγραφείς θα πρέπει να προσέλθουν στον καθορισμένο από το πρόγραμμα χώρο 30 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίας και σε συνεννόηση με τους υπευθύνους για τα poster: Ε. Σκρίνης, Μ. Σπανού, Μ. Νάστου, Ε. Ζωδιάτου, Κ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Στυλιάδης ,να φροντίσουν για την ανάρτηση της εργασίας. Οι εργασίες θα αναρτώνται στα ταμπλό με αυτοκόλλητη ταινία που θα παρέχει ο υπεύθυνος για τα poster. Πέραν της ανάρτησης, ένας εκ των συγγραφέων της αναρτημένης εργασίας θα πρέπει να ευρίσκεται μπροστά σε αυτή τη συγκεκριμένη ώρα, για να δέχεται ερωτήσεις. Γραμματοσειρές: Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι αναγνώσιμες από κάποια απόσταση. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους συνέδρους να χρησιμοποιούν τη γραμματοσειρά Arial και να ακολουθήσουν τα ακόλουθα πρότυπα: Τίτλος και Συγγραφείς έντονη (bold), μεγέθους 72 pt. Περίληψη μεγέθους τουλάχιστον 20 pt. Τίτλος ενότητας έντονη (bold), μεγέθους 60 pt. Σημαντικά σημεία / αριθμημένες λίστες μεγέθους 48 pt. Κείμενο ανακοίνωσης μεγέθους τουλάχιστον 24 pt.

Δεν υπάρχουν σχόλια: