Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Σεμινάρια ΚΠΕ Έδεσσας

Σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα α) το Νερό και β) τα Απορρίμματα που οργανώνει το ΚΠΕ Έδεσσας το Μάιο, με δήλωση συμμετοχής μέσω του Υπεύθυνου ΠΕ της Διεύθυνσης ΠΕ μέχρι τις 13Απριλίου (λεπτομέρειες και έντυπα αιτήσεων έχουν σταλεί στα σχολεία) - Ιστοσελίδα του ΚΠΕ Έδεσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: