Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Σεμινάριο για τις Ακτές και τη Θάλασσα στην Κρήτη

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Γουβών Ηρακλείου, στα πλαίσια της Πράξης Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΤΔΕ του ΕΙΝ, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει στις 4 και 5 Ιουνίου 2011 επιμορφωτικό σεμινάριο για ενήλικες, διάρκειας 20ωρών με θέμα: «Ακτές και Θάλασσα στην Κρήτη: Προς μια βιώσιμη διαχείριση».

Στόχος του σεμιναρίου είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη σε πληροφορία και πρακτική δραστηριότητα σχετικά με τη δομή, τη βιοποικιλότητα, τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και επιπτώσεις τους, το εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο του παράκτιου χερσαίου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος στη νήσο Κρήτη
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ ΓΟΥΒΩΝ (http://kpe-gouvon.ira.sch.gr/) και να την στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@kpe-gouvon.ira.sch.gr ή με φαξ (2810 762272) στο ΚΠΕ Γουβών. Για περαιτέρω διευκόλυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ακόμη τη συμμετοχή τους και προφορικά στα τηλέφωνα 2810- 762272, 762276.

Το ΚΠΕ Γουβών θα καλύψει από το ΤΔΕ, τα έξοδα διαμονής (έως δύο διανυκτερεύσεις για τους άνω των 50 χιλιομέτρων από τις Γούβες Ηρακλείου), 2 γεύματα και 2 μπουφέ (καφές –βουτήματα-αναψυκτικά), και μεταφορά στο πεδίο με λεωφορεία όλων των συμμετεχόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: