Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Εσπερίδα για την Αειφορία στο Νεώριο Μόρο στο Ενετικό Λιμάνι

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου, στα πλαίσια των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», που αφορά τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/βαθμιας και Δ/βαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων διοργανώνει Εσπερίδα Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των πολιτών και φορέων του Νομού Χανίων, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. στο Νεώριο Μόρο (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων).

Θέμα εσπερίδας: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Πραγματικότητα Ή Ουτοπία;;;
Προεκτάσεις στην αγροτική ανάπτυξη…

Στόχος της εσπερίδας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και ο προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας γύρω από το θέμα της αειφορικής ανάπτυξης καθώς και οι προεκτάσεις της σε παραγωγικές διαδικασίες, όπως η αγροτική ανάπτυξη.
Ζητούν απαντήσεις ερωτήματα όπως:
Ø Ποια είναι η ιδεολογική ταυτότητα της Αειφόρου Ανάπτυξης;
Ø Συνιστά η Αειφόρος Ανάπτυξη, πραγματιστική επιδίωξη ή ιδεολογική ουτοπία;
Ø Είναι η Αειφορική Ανάπτυξη εφικτή στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης;
Ø Υπάρχει προοπτική διατήρησης της αειφορίας του αγροοικοσυστήματος;
Ø Μπορεί η οικολογική γεωργία, σαν ένα αειφορικό αγροδιατροφικό σύστημα, να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη χάραξη μιας «άλλης» πολιτικής;

Ομιλητές:
Δρ. Αρτέμης Αθανασάκης ,
Μ.Sc.-M.Ed., Καθηγητής Μαρασλείου Διδασκαλείου Παν/μίου Αθηνών.

Δρ. Βαγγέλης Μπούρμπος,
Γεωπόνος Ερευνητής, οικοτοξικολόγος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας.
Στην Εσπερίδα θα συμμετέχουν ενήλικες, μεταξύ αυτών και εκπαιδευτικοί. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, που πλέον είναι απαραίτητη για τη επίσκεψη σε ΚΠΕ, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, Αρ.Πρωτ. 3687 /Γ7/ 13-01-2012.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν να το δηλώσουν με αίτησή τους στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή στο ΚΠΕ Βάμου:
mail: mail@kpe-vamou.chan.sch.gr
fax: 28250-83231
τηλ: 28250- 83230
μέχρι την Τρίτη 21/02/2012.
Ακολουθεί η αίτηση συμμετοχής:
Προς: το ΚΠΕ Βάμου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ


ΟΝΟΜΑ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ


ΚΙΝΗΤΟ ή ΣΤΑΘΕΡΟ (οπωσδήποτε)


E – mail
(προσωπικό αν υπάρχει)Συμπληρώνεται μόνο από εκπαιδευτικούς
Σχολική μονάδα:……………………………………………………………………………………………………
Δηλώνω, ότι επιθυμώ, να συμμετάσχω στην εσπερίδα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το ΚΠΕ Βάμου και θα πραγματοποιηθεί στις 23/02/2012, με βάση όσα αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη του σεμιναρίου από την οποία έλαβα γνώση.
Ημερομηνία: __/__/2012

Ο/Η (ονοματεπώνυμο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: