Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου, στα πλαίσια των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, Υποέργο2, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, και του Περιφερειακού Δικτύου Π.Ε. «Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑνακυκλωSOSτε!» διοργάνωσε στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη Χανίων Εργαστήριο Επαναχρησιμοποίησης με μαθητές της Β’ τάξης του 19ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014..
Οι μικροί μαθητές, χρησιμοποιώντας παλιά γυάλινα βαζάκια που δε χρειάζονταν πια, έφτιαξαν φωτιστικά, κατασκευάζοντας αλευρόκολλα και κολλώντας χρωματιστά χαρτιά γύρω από τα βάζα και τοποθετώντας ένα κεράκι (ρεζώ) μέσα.
Στόχος της δράσης αυτής ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μικροί μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η τοπική κοινωνία κάθε σχολείου για το θέμα των απορριμμάτων, και ειδικά για το μεγάλο θέμα της μείωσης των απορριμμάτων, έτσι ώστε και χρήματα να ξοδεύονται λιγότερα για τη διαχείρισή τους, και ζητήματα καταστροφής της φύσης, και επιπτώσεών τους στην υγεία μας να περιοριστούν. Ένας σημαντικός τρόπος μείωσης των απορριμμάτων είναι η επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτά.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου θα συνεχίσει τις δράσεις για την προώθηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων.

Για το σκοπό αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου «Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑναυκλωσSOSτε» που συντονίζει το ΚΠΕ Βάμου όρισε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ως κοινή μέρα δράσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των σχολείων του Δικτύου για την Επαναχρησιμοποίηση. Στη δράση αυτή έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή εκπαιδευτικοί και μαθητές από 35 σχολεία των Χανώιν και του Ρεθύμνου.Την ημέρα αυτή, μαθητές κι εκπαιδευτικοί οργανώνουν μια δράση επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων στην τάξη, στο σχολείο ή στη γειτονιά τους:

Δεν υπάρχουν σχόλια: