Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον εκπαιδευτικό

1. Αγγελίδης, Π. Ζ. 1993.Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδόσεις ART of TEXT, Θεσσαλονίκη.
2. Αθανασάκης Αρτ. – Κουσουρής Θ., Περιβάλλον, Οικολογία, Εκπαίδευση, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 1995.
3. Αθανασάκης Αρτ. – Κουσουρής Θ., Οικολογική Πιαδεία και Περιβαλλοντική Αγωγή, εκδ. Μπουκουμάνης
4. Αθανασάκης Αρτ., Οικοπεριβαλλοντική Αγωγή, εκδ. Δαρδάνος, Αθήνα 1996
5. Βασιλάκη Ασπασία, Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Κέδρος 2008
6. Γεωργόπουλος, Αλ. & Τσαλίκη, Ελ. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αρχές, Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια & Ασκήσεις. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
7. Γεωργόπουλος Αλ., Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1996.
8. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Το πρώτο μου βιβλίο για τα πουλιά
9. Ηλιοπούλου Ι. – Κουρουζίδης Σ. – Παπαπαύλου Θ., Βιβλιογραφικός Οδηγός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, έκδοση Δήμου Πεύκης, Αθήνα 1997
10. Καλαϊτζίδης, Δ. και Ουζούνης, Κ. 1999. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Σπανίδης, Ξάνθη
11. Condon Judith, Ανακυκλωμένο γυαλί, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1992
12. Cornell Joseph, Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994
13. Μακέι Φράνσις, Δραστηριότητες για το περιβάλλον, εκδ. Πατάκη
14. Miller, G. 1995. Βιώνοντας το Περιβάλλον Ι - Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών. Επιμέλεια Παυλόπουλος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
15. Miller, G. 1995. Βιώνοντας το Περιβάλλον ΙΙ - Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Επιμέλεια Παυλόπουλος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
16. Μιχαλακόπουλος Σωτ., Οδηγός Περιβαλλοντικής Αγωγής, έκδοση Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων, Χανιά 1996
17. Palmer Joy, Ανακυκλωμένο μέταλλο, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1992
18. Palmer Joy, Ανακυκλωμένο πλαστικό, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1992
19. Παπαδημητρίου, Β. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο: Μια διαχρονική Θεώρηση. Εκδόσεις Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα
20. Πατσέας Κ., Ενέργεια, Περιβάλλον, Ανάπτυξη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999
21. Προμπονάς Μ. – Ψωμάς Στ., Η βόμβα του κλίματος: ενέργεια και κλιματικές αλλαγές, έκδοση της Greenpeace, εκδ. Νεφέρλη, Αθήνα 1997
22. Ράπτης, Ν. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή, Εκδόσεις Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός.
23. Σάμουελ Πιερ, Οικολογικό Μανιφέστο: Τι είναι και τι θέλει η οικολογία, εκδ. Ανδρομέδα, 1977
24. Simonnet Dominique, Τι είναι οικολογία;, εκδ. «Νέα Σύνορα»- Λιβάνη, Αθήνα 1985.
25. Σπυροπούλου Κατσάνη Δ. 2000. Ο καιρός, το κλίμα και η σχέση τους με το περιβάλλον, Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα.
26. Συλλογικό, Οικολογία – Περιβάλλον – Εκπαίδευση, έκδοση ΥΠΕΧΩΔΕ, εκδ. «Νέα Σύνορα» - Λιβάνη, Αθήνα 1996.
27. Συλλογικό, Βιώσιμη Ανάπτυξη με την Περιβαλλοντική Αγωγή, έκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, Μεσολόγγι 1997
28. Συλλογικό (Επιμέλεια Β. Ψαλλιδάς), Βασικά κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εκδόσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα 1998 και 1999
29. Συλλογικό, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έκδοση ΠΕΕΚΠΕ, Αθήνα 1999
30. Συλλογικό, Αποστολή Διάσωσης: Πλανήτης Γη, Μια έκδοση της Ατζέντας 21 για τα παιδιά, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1995
31. Συλλογικό, 50 πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να σώσουν τη Γη, εκδ. Ποντίκι, Αθήνα 1990
32. Συλλογικό, 50 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να σώσεις τη Γη, εκδ. Ποντίκι, Αθήνα 1992
33. Σφήκας Γ.– Τσούνης Γρ., Οικοτουριστικός οδηγός της Ελλάδας, ΓΓΝΓ – Ελλ. Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Αθήνα 1993.
34. Τσαμπούκου – Σκαναβή Κωνσταντίνα, Περιβάλλον και Κοινωνία, εκδ. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 2004.
35. Φλογαϊτη Eυγ.., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα 1993
36. Φλογαϊτη Ευγ., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998
37. Φλογαϊτη Ευγ., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, έκδοση WWF.
38. Φλογαίτη, Ευγ. - Βασάλα, Π. 1999. Το ενεργειακό ζήτημα. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
39. Frey, K., H μέθοδος Project (μτφρ Κλ. Μάλλιου), Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1986
40. Χάιλμαν Πίτερ, Green Pages (Πράσινες σελίδες), πρακτικός οδηγός για την προστασία του περιβάλλοντος, εκδ. «Νέα Σύνορα» Α. Λιβάνη, Αθήνα 1998.
41. UNESCO, Educational approaches to World Heritage, Educational Kit, www. Unesco.org
42. UNESCO, Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έκδοση ΥΠΕΠΘ, 1992

Δεν υπάρχουν σχόλια: