Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Σεμινάριο για την Ανακύκλωση

Το ΚΠΕ Βάμου, στα πλαίσια της Δράσης 1 του υποέργου του ΤΔΕ/Υ του ΕΙΝ, που χρηματοδοτείται κατά 65% από την Ε.Ε και κατά 35% από Εθνικούς
πόρους, οργανώνει συνεργασία με τις Δ/νσεις Α & Β/θμιας Εκπ/σης των 4 Νομών της Κρήτης μονοήμερο σεμινάριο, για 40 Εκπαιδευτικούς Α & Β/θμιας Εκπ/σης των 4 Νομών της Κρήτης, για τους 7 Υπευθύνους ΠΕ Κρήτης για τα μέλη της συντονιστικής Επιτροπής και της Παιδαγωγικής ομάδας του Περιφερειακού Δικτύου, με τίτλο : «Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑνακυκλωSOSτε»
Στόχος του Σεμιναρίου η ενημέρωση των Εκπ/κών για το συγκεκριμένο Δίκτυο, που ιδρύθηκε από το ΚΠΕ Βάμου με απόφαση της ΠΔΕ Κρήτης και η επιμόρφωση τους σε θέματα, που αφορούν την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ΠΕ στα Σχολεία τους.
Επίσης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής και της παιδαγωγικής ομάδας του Δικτύου.
Η επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει να υλοποιούν φέτος ή να έχουν υλοποιήσει την προηγούμενη σχολική χρονιά πρόγραμμα σχετικό με το Δίκτυο, θα γίνει με ευθύνη των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Νομών της Κρήτης ή των Δ/ντών Εκπ/σης (Ν.Λασιθίου). Για το λόγο αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας την συνημμένη αίτηση, για συμμετοχή στο σεμινάριο, μέχρι την Παρασκευή 13.03.2009 ώρα 12:00, στους/στις υπεύθυνους/ες Π.Ε. Οι Υπεύθυνοι/ες Π. Ε. θα καταρτίσουν τους αξιολογικούς πίνακες και θα τους διαβιβάσουν με φαξ στο ΚΠΕ Βάμου την Δευτέρα 16.03.2009, οπότε και το ΚΠΕ Βάμου θα διαβιβάσει το αίτημα της έγκρισης στην ΣΕΠΕΔ, για τη μετακίνηση τους. Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι υπεύθυνοι Π.Ε. Α & Β/βθμιας εκπαίδευσης των Νομών της Κρήτης.
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών και η αμοιβή εισήγησης , η διαμονή για Υπευθύνων ΠΕ και τα έξοδα διαμονής (για τις 7.04.09) όσων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς υπηρετούν σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλ. από την έδρα του ΚΠΕ καθώς και τα έξοδα διατροφής όλων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα καλυφθούν από τα Υποέργα των ΚΠΕ Βάμου στα πλαίσια του Τεχνικού Δελτίου Έργου που έχει υποβάλλει στο ΕΠΕΑΕΚ το ΕΙΝ και το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 35% από Εθνικούς Πόρους. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα έξοδα μετακίνησης και οι αμοιβές θα πληρωθούν μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και αφού υποβληθούν ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών των ΠΟ των ΚΠΕ, που συμμετέχουν στη συντονιστική επιτροπή ή την παιδαγωγική ομάδα θα καλυφθούν από τα ΤΔ/υ του ΚΠΕ Βάμου (χλμ. απόσταση άνω των 50 χλμ.)
Προβλέπεται να καλυφθούν έξοδα μετακίνησης εκπαιδευτικών των οποίων η οργανική θέση είναι άνω των 50 χλμ από το ΚΠΕ Βάμου.
Πρόγραμμα
Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

08:30-09:00 Προσέλευση
09:00-09:15 Χαιρετισμοί
09:15-09:30 Αλεξανδρίδου Μαίρη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Βάμου: Παρουσίαση Περιφερειακού Δικτύου : Σκοποί , Στόχοι, Δράσεις
09:30-10:00 Βαρδάκης Μ., ΔΕΔΙΣΑ: "Διαχείριση ανακύκλωση απορριμμάτων"
10:00-10:15 Μιχελάκης Δ. Αναπληρωτής Υπ.ΚΠΕ Βάμου : "Ανακύκλωση μπαταριών"
10:15-11:00 Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης :Μ.Καταντωνάκη: "Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω ανακύκλωσης. Πλεονεκτήματα -Μειονεκτήματα"
11:00-11:15 Διάλειμμα - Καφές
11:15-13:30 Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Βάμου:
3 Παράλληλα Εργαστήρια ανακύκλωσης : Ξύλο, χαρτί, γυαλί, πέτρα, κομπόστ
13:30-14:30 Παρουσίαση 3 προγραμμάτων Σχολείων Α & Β/ θμιας με θέμα την ανακύκλωση
Α. Λίβα Άννα 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
Β.Ναθαναήλ Ευαγγελία- Λιτσάκη Μαριέττα Γ/σιο Πλατανιά
Γ. Γιαλούρη Μαρία 10ο ΔΣ Χανίων
15:00 Γεύμα
17:00 Αξιολόγηση – Παραλαβή βεβαιώσεων
17:00-19:00 Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και Παιδαγωγικής Ομάδας

Η Υπεύθυνη
Μ. Αλεξανδρίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: