Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Σεμινάριο για Γεωργία και Διατροφή στο ΚΠΕ Αρχανών

Διήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης διοργανώνεται από το ΚΠΕ Αρχανών με θέμα «Γεωργία, Διατροφή, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση για την Αειφορία» από τις 8 έως τις 9 Μαΐου 2009.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση, ο προβληματισμός και η διατύπωση απόψεων, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για το Θεματικό Έτος 2008 - 09 «Γεωργία, Διατροφή και Ποιότητα Ζωής», που είναι αφιερωμένο από την UNESCO στο συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο.
Αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, που περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό μέρος, όσο και βιωματικά εργαστήρια αλλά και δραστηριότητες στην Παλαιά Αγορά των Αρχανών με θέμα την κρητική Διατροφή σε συνεργασία με το Δήμο Αρχανών στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Αρχανών http://kpearchanon.gr/ .
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν συνολικά σαράντα (40) εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης από τους Νομούς της Κρήτης. Αναλυτικότερα:
– Δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης από το Ν. Ηρακλείου
– Έξι (6) εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης από το Ν. Ρεθύμνης
– Δεκατρείς (13) εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης από το Ν. Λασιθίου
Έξι (6) εκπαιδευτικοί: Α/θμιας Εκπ/σης από το Ν. Χανίων.
Οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού τους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009. Εξαίρεση, αποτελούν οι εκπαιδευτικοί του Ν. Λασιθίου που θα υποβάλλουν την αίτηση τους απευθείας στο ΚΠΕ Αρχανών, λόγω μη κάλυψης της θέσεως Υπευθύν-ου/-ης Π.Ε στο Νομό τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: