Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Εικόνες από τη λίμνη Αγιάς

Αμερικάνικος βουβαλοβάτραχος: Εισάχθηκε στη λίμνη από λάθος και έχει πολλαπλασιαστεί, δημιουργώντας πρόβλημα στην οικολογική ισορροπία, καθώς δεν έχει αντιπάλους και τρώει ως και μεγάλα πουλιά.
Άνοιξη
ΦαλαρίδαΧελώνα

Ταμπέλες σε διάφορες γλώσσες για μια καθαρή λίμνη, που έφτιαξαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Πλατανιά।

Δεν υπάρχουν σχόλια: