Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Γουβών

Το ΚΠΕ ΓΟΥΒΩΝ στα πλαίσια της δράσης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις για τους Μαθητές» του ΤΔΕ του ΕΙΝ που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και από Εθνικούς πόρους συνδιοργανώνει με τα ΚΠΕ Νεάπολης και Ρούβα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Κρήτης στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2011 με θέμα σχετικό με το θεματικό έτος και τίτλο : «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον στην Εκπαίδευση».
Επίσης, στην οργάνωση του σεμιναρίου συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Ν. Ηρακλείου σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε. των νομών Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, την ΠΕΕΚΠΕ Κρήτης και την μη-κυβερνητική οργάνωση MEdIES.
Το σεμινάριο θα αφορά 80 εκπαιδευτικούς από τους οποίους 50 (25 Πρωτοβάθμιας και 25 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) θα προέρχονται από τον νομό Ηρακλείου, 10 εκπαιδευτικούς (5 Πρωτοβάθμιας και 5 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τον νομό Λασιθίου, 10 εκπαιδευτικούς (5 Πρωτοβάθμιας και 5 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τον νομό Ρεθύμνου και 10 εκπαιδευτικούς (5 Πρωτοβάθμιας και 5 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τον νομό Χανίων. Οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στους Υπεύθυνους Π.Ε των Δ/σεων έχουν καταληκτική ημερομηνία στις 21/1/11 .Για τους εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας Νομού Λασιθίου παρακαλούμε οι αιτήσεις να αποσταλούν στο ΚΠΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών από κάποιο νομό θα μπορούν να γίνονται δεκτές επιπλέον αιτήσεις από άλλους νομούς.
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Γουβών και το πρόγραμμα εισηγήσεων και εισηγητών έχει ως εξής:

Παρασκευή 4/2/11, ώρα έναρξης 17.00 και λήξη 21.00
17:00 – 17:30 προσέλευση –εγγραφές
17:30 – 17:45-“Το πλαίσιο για τη φετινή θεματική χρονιά”, Βασίλης Ψαλλιδάς (MEdIES) και Μαρία Σφακιανάκη (Υπεύθυνη ΠΕ Δευτεροβάθμιας Νομού Ηρακλείου)
17:45-18:15-«Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Αικ. Σιακαβάρα, Χρυσ. Δρακωνάκη Νίκος Καρατάσος, Υπεύθυνοι ΚΠΕ Γουβών, Νεάπολης, Ρούβα
18:15 – 18:45 -«Η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για το δικαίωμα στο περιβάλλον», Ευαγγελία Μπαλλά, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής
18:45-19:15-«Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα σχολεία», Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
19:15-19:35 Διάλειμμα –Καφές
19:40-20:15- «Οι τρεις γενιές Δικαιωμάτων των Ανθρώπων και των Λαών σε αναζήτηση ισορροπιών», Μαρία –Ντανιέλλα Μαρούδα, Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου
20:15-20:45 «Προτεινόμενες δραστηριότητες από την Π:Ο και Κατάλογος παιδαγωγικών υλικών & προγραμμάτων του MEdIES για την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», Βασίλης Ψαλλιδάς (MEdIES)
20:45-21:15 Συζήτηση
Βιωματικά Εργαστήρια
Σάββατο 5/2/11, ώρα έναρξης 09.00 και λήξη 14.00
9:30 -10:00 «Σχολική συνδιάσκεψη Περιβαλλοντικής Ηθικής με χρήση Τ.Π.Ε, Καλαθάκη Μαρία, Παπαστεφανάκη Άννα, Εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Μελεσών-Ηρακλείου, παρουσίαση ενός πρότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος στο σύνολο των εκπαιδευτικών.
10:00-11:00 «Μελέτη Περίπτωσης» Ευαγγελία Μπαλλά, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής
11:00-12:00 «Σχολικοί Κανόνες και Περιβάλλον» Βασίλης Ψαλλιδάς (MEdIES) 12:00-13:00 «Διλήμματα Ζωής» Χρυσ. Δρακωνάκη υπεύθ. ΚΠΕ Νεάπολης
13:00-14:00 Συζήτηση - Κλείσιμο – Μοίρασμα υλικού
Τα εργαστήρια 2,3,4, θα διενεργηθούν 3 φορές για να τα παρακολουθήσουν κυκλικά οι εκπαιδευτικοί που θα χωριστούν σε 3 ομάδες.
Τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ θα καλύψουν τις δαπάνες διατροφής του σεμιναρίου, και τη διαμονή των εκπαιδευτικών των νομών Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ ΓΟΥΒΩΝ
Δρ Κ Σιακαβάρα
Κάντε αντιγραφή κι επικόλληση την παρακάτω αίτηση:
ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
4 & 5 Φεβρουαρίου 201 1Ονοματεπώνυμο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘ.ΕΚΠ/ΣΗΣ
……………………………………………………………………………………
ΣΧΟΛΕΙΟ
……………………………………………………………………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………

Τηλέφωνο………………………………………………………………………..
Φαξ………………………………………………………………………………
Κινητό τηλ………………………………………………………………………
E-Mail…………………………………………………………………………..


Προγράμματα που υλοποιώ κατά το σχ. Έτος 2010-2011:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ημερομηνία………………………
Υπογραφή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: