Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Ανωγείων

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών Εμβέλειας της Κρήτης, πρόκειται να διοργανώσει τριήμερο εκπαιδευτικό Σεμινάριο Β΄ Επιπέδου στην Π.Ε., για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, στο πλαίσιο του θεματικού έτους 2011, που είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 25-26-27 Φεβρουαρίου 2011στο Κ.Π.Ε Ανωγείων με θέμα:
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον»
Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 20 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε εξήντα (60) εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (30 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και 30 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης), από τους νομούς εμβέλειας της Κρήτης. Θα έχουν προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που ήδη υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το ΚΠΕ Ανωγείων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των εκπαιδευτικών και εισηγητών από το ΤΔΥ ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι τη Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 στους Υπεύθυνους Π.Ε. Θα ακολουθήσει έγγραφο με το πρόγραμμα αναλυτικά. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

ΠΡΟΣ
ΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης
Ταχ. Κώδικας: 74051
Πληροφορίες: Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια.
Βρέντζος Βαγγέλης
Τηλέφωνο: 28340-31662
FAX : 28340-20335 και 28340-31738
E-mail: mail@kpe-anogion.gr
Ιστοσελίδα: http://www.kpe-anogion.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………

Σχολείο:…………………………………………………………
Δ/νση Εκπ/σης:
Οργανική θέση:……………………………………………… Ειδικότητα:……………
Έτη υπηρεσίας:………………
Σχετική δραστηριότητα στην Π.Ε.:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο/Φαξ: Σχολείο …………………… Σπίτι ……………………….
e-mail προσωπικό:…………………………………………………………………..
Κινητό τηλ:……………………………………………………

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο:
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον»

Ημερομηνία:……………………………

Ο/Η Εκπαιδευτικός Ο/Η Διευθυντής/ρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: