Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάριο για τους υγρότοπους

«Η αξία των υγρότοπων της Κρήτης για τις τοπικές κοινωνίες και η σημασία τους για το περιβάλλον του νησιού».
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12 ΚΑΙ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ιεράπετρας και Γουβών, στα πλαίσια της δράσης Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων, του ΤΔΕ του ΕΙΝ, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνουν στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2011, στο Ηράκλειο, επιμορφωτικό σεμινάριο για ενήλικες, διάρκειας 23 ωρών. Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και το Παράρτημα Κρήτης της ΠΕΕΚΠΕ. Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες πολίτες από όλους τους νομούς της Κρήτης. Προτεραιότητα θα έχουν στελέχη και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, εκλεγμένοι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη διοικήσεων κοινωνικών φορέων, εκπαιδευτικοί και πολίτες που ενδιαφέρονται για το θέμα καθώς και ενήλικες μαθητές ΣΔΕ, νυκτερινών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.
Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης
Πατήστε εδώ για την σχετική αίτηση
Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα του σεμιναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: