Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Λήξη προθεσμίας για συμμετοχή στο Δίκτυο για Υγρότοπους

Υπενθυμίζουμε ότι ΣΗΜΕΡΑ, 16 Νοεμβρίου 2011, λήγει η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στο Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Υγρο-τροποποιώ τη συμπεριφορά μου" που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας. Για δήλωση συμμετοχής στο Δίκτυο αυτό πρέπει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο και να το στείλει στο ΚΠΕ Ιεράπετρας (mail@kpe-ierap.las.sch.gr ή στο φαξ 28420-23160 ή ταχυδρομικά στο ΚΠΕ Ιεράπετρας, Εθν. Αντιστάσεως 30, Αίθουσα Μαρίας Λιουδάκη, Ιεράπετρα 72200) ή στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων (dipe-tpe@dipe.chan.sch.gr)Βοηθητικά σας στέλνουμε ενδεικτικό σχέδιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το νερό. Υποστηρικτικό υλικό για όποιους αναλάβουν σχετικό΄πρόγραμμα ή/και ενταχθούν στο Δίκτυο, διατίθεται από το Δίκτυο για τους υγρότοπους της Κρήτης, διατίθεται επίσης από τον τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων CD με υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ θα γίνουν και Σεμινάριο από το ΚΠΕ Ιεράπετρας και το ΚΠΕ Βάμου για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει τέτοια προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: