Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Επισκέψεις σε ΚΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν με την τάξη τους να επισκεφθούν Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρέπει να καταθέσουν στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο του Υπουργείου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να επισκεφθούν τα ΚΠΕ με τους μαθητές τους για βιωματική μάθηση πρέπει να έχουν οπωσδήποτε επιμορφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το Υπουργείο έχει αποστείλει τον τύπο της αίτησης την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να επισκεφθεί κάποιο ΚΠΕ
Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη συμπληρώσει την αίτηση να την αντικαταστήσει με τη νέα.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους είναι η προηγούμενη επιμόρφωσή τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η επιμόρφωση πιστοποιείται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή από βεβαιώσεις σεμιναρίων τα οποία έχουν παρακολουθήσει σε διάφορα ΚΠΕ.
Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα ΚΠΕ, για να διευκολύνεται η διαδικασία πιστοποίησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων με τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στις επιμορφώσεις. Η βάση θα επικαιροποιείται διαρκώς.
Οι εμβέλειες των ΚΠΕ παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010)
Ο αριθμός των αιτήσεων που έχει δικαίωμα να κάνει κάθε εκπαιδευτικός είναι δύο (2 ) αιτήσεις σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και δύο (2) εκτός εμβέλειας. Οι επισκέψεις που δύνανται να πραγματοποιήσουν είναι ένα (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και ένα (1) εκτός εμβέλειας.
Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων μέχρι τις 20/01/2012.
Στα ΚΠΕ οι Υπεύθυνοι θα στείλουν τις αιτήσεις και συγκεντρωτικά τα ονόματα των Εκπαιδευτικών καθώς και των αντίστοιχων σχολείων μέχρι τις 25/01/2012 .
Οι υπεύθυνοι θα φροντίζουν ώστε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταθέτουν αίτηση να εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Τα ΚΠΕ θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους καταλόγους με τα ονόματα των εκπαιδευτικών καθώς και των σχολείων τα οποία έχουν προγραμματίσει να επισκεφθούν το ΚΠΕ, ώστε οι Υπεύθυνοι να γνωρίζουν ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν από την περιφέρειά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: