Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Σεμινάριο του Δικτύου Υγροτόπων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας - Νεάπολης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, Υποέργο 2, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2012, στη Ιεράπετρα Λασιθίου, επιμορφωτικό Σεμινάριο εκπαιδευτικών στα πλαίσια του δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου» με τίτλο: «Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτόπων - η περίπτωση της αλυκής της Νήσου Χρυσής», διάρκειας 24 ωρών.


Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 08:30πμ την Κυριακή 24/06/12 και θα λήξει για τους εκπαιδευτικούς στις 20:30μμ την Δευτέρα 25/06/2012, ενώ στις 26/06/12 στις 10:00-13:00 θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου για την πορεία εξέλιξης του δικτύου και τις μελλοντικές προτάσεις δραστηριοποίησής του.

Απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς της Κρήτης ως ακολούθως:

α) εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της Κρήτης ενταγμένες στο θεματικό δίκτυο «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου».

β) εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Κρήτης, που ενδιαφέρονται για το θέμα και προτίθενται να συμμετάσχουν στο δίκτυο την επόμενη σχολική χρονιά.

γ) εκπαιδευτικοί μέλη των Π.Ο των συνεργαζόμενων με το δίκτυο ΚΠΕ της Κρήτης.

δ) Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/σεων που τα σχολεία της Δ/νσης τους ανήκουν στο δίκτυο ή προτίθενται να συμμετάσχουν την επόμενη σχολική χρονιά.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη του δικτύου. Από κάθε σχολείο του δικτύου μπορούν να συμμετέχουν ένας (1) έως δύο (2) εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το σχολείο στα πλαίσια του δικτύου και τις οποίες καλούνται να παρουσιάσουν στο σεμινάριο.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δεν είναι μέλη του δικτύου, θα είναι ανάλογος με τον αριθμό σχολείων της οικείας διεύθυνσης. Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ενός νομού είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων νομών. Αν από κάποιο νομό υπάρχουν λίγα σχολεία που συμμετέχουν και υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή την επόμενη σχολική χρονιά, η Π.Ο του ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/σεων, θα αποφασίσουν πόσοι και ποιοί θα συμμετάσχουν.

Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορούν να συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός της Π.Ο.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης, θα καλύψει από το Τεχνικό του Δελτίο ή τη διαχειριστική του επιτροπή τα έξοδα:

α) αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής (μέχρι 3 ημέρες), κέτερινγκ και διατροφής των εισηγητών,

β) μετακίνησης, διαμονής (μέχρι 3 ημέρες) κέτερινγκ και διατροφής των μελών της Συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου και των αναπληρωματικών μελών της καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Νομών της Κρήτης που σχολεία τους συμμετέχουν στο δίκτυο.

γ) διαμονής (μέχρι 3 ημέρες) κέτερινγκ και διατροφής (ένα γεύμα την ήμερα) των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο ή προτίθενται να συμμετάσχουν την επόμενη σχολική χρονιά.

δ) μετακίνησης όλων των συμμετεχόντων στο πεδίο (νήσος Χρυσή).

ε) διατροφής και κέτερινγκ των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων με το δίκτυο ΚΠΕ της Κρήτης.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής (μέχρι 3 ημέρες) των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου, που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο, θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ ή τις διαχειριστικές επιτροπές των οικείων ΚΠΕ.

Δεν θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών προς την Ιεράπετρα, διότι δεν προβλέπεται η κάλυψη τέτοιων εξόδων, ούτε έξοδα διαμονής για όσους η έδρα τους είναι λιγότερο από 40 χιλιόμετρα από την Ιεράπετρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης (http://kpe-ierap.las.sch.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να την στείλουν ηλεκτρονικά ή με φαξ στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων,

μέχρι την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να στείλουν, με ταχυμεταφορά σε χρέωση του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης, τις αιτήσεις (με σειρά προτεραιότητας) την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012. Το ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης στη συνέχεια θα αποστείλει το αίτημα έγκρισης στην ΣΕΠΕΔ την Τρίτη 29 Μαΐου 2012.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης και στο νησί της Χρυσής στις 24 και 25 Ιουνίου, ενώ στις 26 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή του δικτύου .

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης

Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: