Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση Απορριμμάτων

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου, στα πλαίσια των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», που αφορά τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης των φορέων του Νομού Χανίων, στις 27 και 28 Απριλίου 2012, διάρκειας 9,30 ωρών.

Τίτλος της δράσης είναι:

«Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση.

Αειφορική Διαχείριση Απορριμμάτων»

Στόχος της δράσης είναι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από το θέμα της Αειφορικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων και η απάντηση ερωτημάτων όπως:

 Ποια θεωρούνται απορρίμματα;

 Ποια τα δεδομένα της διαχείρισης απορριμμάτων και κατά πόσο οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Νομό Χανίων λύνουν το πρόβλημα;

 Ποιες οι επιπτώσεις στο κρητικό τοπίο και στη βιοποικιλότητα από λάθος πρακτικές;

 Ποιος ο ρόλος του εθελοντισμού και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών;

 Είναι η ανακύκλωση η μόνη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων;

 Ποια είναι η «πράσινη» πρόταση και κατά πόσο συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση;

Στην εν λόγω δράση προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν εξήντα (60) ενήλικες πολίτες.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Βάμου θα καλυφθούν τα έξοδα: α) μετακίνησης και διατροφής των εισηγητών, β) κέρασμα για όλους τους συμμετέχοντες, γ) μετακίνησης των συμμετεχόντων στους χώρους της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων και δ) της γραφικής ύλης που θα απαιτηθεί για την κάλυψη αναγκών της δράσης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στις 27 Απριλίου και στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ και του Βιολογικού Καθαρισμού Ν. Χανίων στις 28 Απριλίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΣ 27 και 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Χώρος: Αίθουσα ΚΠΕ Βάμου

16:00 - 16:15: Εγγραφές – Έναρξη δράσης

16:15 - 16:30: Χαιρετισμοί επισήμων

16:30 - 16:45: «Στοχοθεσία της εκδήλωσης», Παπαδογιαννάκη Κων/να, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Βάμου

16:45 - 17:15: «Αλλάξτε συμπεριφορές, Ανακυκλω S.O.S. τε», παρουσίαση του προγράμματος από την Π.Ο. του ΚΠΕ Βάμου, Δεσποτίδου Ελένη, Ματσάγγου Θεανώ, Τσιάμη Δανάη.

17:15 - 17:45: «ΔΕΔΙΣΑ - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων», Βαρδάκης Εμμανουήλ, Γεωπόνος Msc, Δ/ντης Εναλλακτικής Διαχείρισης, ΔΕΔΙΣΑ Χανίων.

17:45 - 18:15: «Η συνεισφορά της ανταλλακτικής οικονομίας στην αειφορική διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση υλικών», Ωραιόπουλος Δημήτρης, Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων.

18:15 - 18:35: «The Environmental Group of Apokoronas», Scott Bob, Coordinator of the Environmental Group.

18:35 - 19:10: Διάλλειμα: καφές - κέρασμα

19:10 - 19:40: «Η πράσινη πρόταση διαχείρισης απορριμμάτων της Κρήτης», Παπαδάκης Αριστείδης, Γραμματέας Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Δίκτυο ΟικοΚρήτη.

19:40 - 21:00: «Εργαστήριο Επαναχρησιμοποιήσης. Έργα Τέχνης από Σκουπίδια», Λιλικάκης Κοσμάς, εικαστικός

Γεύμα στους εισηγητές.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Χώρος: Εγκαταστάσεις ΔΕΔΙΣΑ και Βιολογικού Καθαρισμού Ν. Χανίων

09:00 - 09:30: Αναχώρηση λεωφορείου από την Πλατεία Αγοράς Χανίων για τη ΔΕΔΙΣΑ.

09:30 - 10:00: Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Χανίων.

10:10 - 11:00: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων (ΕΜΑΚ).

11:00 - 12:30: Επίσκεψη και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Νομού Χανίων.

12:30 - 13:30: Συζήτηση και αξιολόγηση της δράσης. Λήξη δράσης.

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Βάμου

Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα