Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Μαθαίνοντας για το νερό


Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου, στα πλαίσια των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», που αφορά τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, συνδιοργανώνει με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. και Δ.Ε. Χανίων και τον ΟΑΔΥΚ, Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων, το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, με τίτλο:
«Μαθαίνοντας για το νερό»
Η δράση αυτή γίνεται στα πλαίσια του Δικτύου «Υγροτροποποιώ τη Συμπεριφορά μου» στο οποίο συμμετέχει το ΚΠΕ Βάμου. 
Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για το νερό, η στήριξή τους στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικά με το νερό και η απάντηση ερωτημάτων όπως:
Ø       Πώς γίνεται η διαχείριση του νερού στην Κρήτη;
Ø       Πώς ελέγχεται η ποιότητα του νερού;
Ø       Πώς γίνεται η διαχείριση του νερού στη γεωργία;
Ø       Τι σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων υπάρχουν;
Ø       Τι έργα διαχείρισης νερού υλοποιούνται στην περιοχή μας;
Ø       Τι προγράμματα και υλικό υπάρχει για τη στήριξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία γι’ αυτό το θέμα;
Στην εν λόγω δράση θα συμμετάσχουν 48 εκπαιδευτικοί ΠΕ και ΔΕ Χανίων.  
Από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Βάμου θα καλυφθούν τα έξοδα αναμένεται να φτάσουν τα 500 ευρώ: α) κέρασμα για όλους τους συμμετέχοντες, και β) γραφική ύλη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη αναγκών της δράσης.
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στις 9 Μαρτίου 2013. 

                                                                                                Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ


`           Ποντικάκης Φώτιος

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ:
«Μαθαίνοντας για το νερό»

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013
Χώρος: Αίθουσα ΚΠΕ Βάμου
Ώρα
Τίτλος
Φορέας
Εισηγητής
9:00-9:30
Προσέλευση-Χαιρετισμοί
9:30-9:50
Υδατικό Δυναμικό Ν. Χανίων και Διαχείρισή του
 Περιφέρεια Κρήτης ΠΕ Χανίων τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Βοζινάκης Κων/νος
9:50-10:10
Ποιότητα Πόσιμου Νερού
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων
Μάρακα Βούλα, Χημικός, Υπεύθυνη Εργαστηρίου ΔΕΥΑΧ
10:10-10:30
Διαχείριση και ποιότητα νερού στην Γεωργία
Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων
Χαρτζουλάκης Κων/νος
10:30-10:50
Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης
Νικολαΐδης Νίκος,
10:50-11:10
Έργα Διαχείρισης Υδατικού δυναμικού
Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
Πατρελάκης Μάρκος
11:10-11:30
Ερωτήσεις-Συζήτηση
11:30-11:45
Διάλειμμα - Καφές
11:45-12:00
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Βάμου για το νερό
ΚΠΕ Βάμου
Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Βάμου
12:00-12:15
Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Υγρο(τροπο)ποιώ τη συμπεριφορά μου»
ΚΠΕ Ιεράπετρας
Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας
12:15-12:30
Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού «Ταραγμένα νερά – Το νερό ως προϋπόθεση ανάπτυξης»
Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων
Νίκος Βακόνδιος
12:30-13:30
Επίσκεψη στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Γεωργιούπολη

Δεν υπάρχουν σχόλια: